10. Dierenwelzijn

Bij Jumbo vinden we het belangrijk dat de dieren waarvan onze vleesproducten, eieren en melkproducten afkomstig zijn een goed leven hebben of hebben gehad. We stimuleren het gebruik van keurmerken met specifieke criteria ten aanzien van dierenwelzijn.

Hoe we te werk gaan

Klanten hebben behoefte aan duidelijke informatie over herkomst en productieomstandigheden. Bij Jumbo hebben we ervaren dat keurmerken in ruime mate in deze behoefte voorzien. Om die reden hebben wij veel producten met het het Beter Leven keurmerk op onze producten. Ook stimuleren we de introductie van keurmerken voor productcategorieën waarvoor nog geen specifieke criteria gelden op het gebied van dierenwelzijn. We streven ernaar om op bepaalde terreinen voorop te lopen, daar actief over te communiceren en te lobbyen om dit tot nieuwe, algemene standaard te verheffen. Ook hierbij geldt het uitgangspunt: Haalbaar voor de boer en betaalbaar voor de klant. We zoeken actief naar samenwerking in de markt, met ketenpartners, branchegenoten, de overheid en NGO’s. We propageren daarbij een gelijk speelveld en de noodzaak om gezamenlijk de lat hoger te leggen ten aanzien van dierenwelzijn. Tegelijkertijd roepen we op tot realiteitszin, bijvoorbeeld door aandacht te geven aan het dilemma dat verbeterd dierenwelzijn geregeld ten koste gaat van zorg voor het milieu.

Resultaten

Early feeding

In 2019 zijn we bij Jumbo volledig overgestapt op het direct na de geboorte voeden van kuikens. Dit betekent dat alle kippen die onder onze Nieuwe Standaard Kip worden verkocht water en voer krijgen zodra ze uit het ei kruipen. Voorheen kregen kuikens vaak de eerste 24 tot 48 uur geen voeding, omdat ze moesten wachten totdat de rest van de kuikens was uitgekomen. Directe toegang tot water en voer heeft een positief effect op het welzijn van de kuikens. Jumbo is de eerste supermarktketen die is overgegaan op deze werkwijze. Met de Nieuwe Standaard Kip loopt Jumbo al geruime tijd voorop in het verduurzamen van het kipschap.

Vleeswaren van kip met 1 ster Beter Leven keurmerk

Jumbo heeft in 2019 voorbereidingen getroffen om in 2020 1 ster Beter Leven keurmerk in te voeren op haar vleeswaren van kip. Hiermee zetten wij een volgende stap op het gebied van dierenwelzijn. Al onze vleeswaren van kip kwamen al van Nieuwe Standaard Kip.

1 ster Beter Leven keurmerk op zuivel 

Jumbo heeft samen met de Dierenbescherming, Natuur en Milieu en de Vogelbescherming het 1 ster Beter Leven keurmerk voor zuivel op de markt gebracht. Met extra aandacht voor goede leefomstandigheden voor de koeien zodat zij ook hier hun kuddegedrag kunnen vertonen: samen liggen en eten. Bovendien gaat bij dit keurmerk ook het jongvee mee de wei in, minstens 100 dagen per jaar.