11. Energie en emissies

Bij Jumbo streven we ernaar om de gehele keten op een klimaatbewuste en toekomstbestendige wijze in te richten. We willen het energieverbruik en de emissies in onze winkels en distributiecentra en tijdens het transport zoveel mogelijk beperken.

Hoe we te werk gaan

Op het gebied van transport en logistiek kijken wij voortdurend naar het beperken van ons energieverbruik. Bijvoorbeeld door slimmer te transporteren en logistieke processen te optimaliseren, efficiënter te beladen en doordachter routes te plannen, toe te werken naar een emissievrij wagenpark, en elektrisch rijden en woon-werkverkeer per fiets te stimuleren. Op het gebied van winkelhuisvesting kijken we in samenspraak met verhuurders hoe we gebouwen kunnen verduurzamen, bijvoorbeeld door ze beter te isoleren en van duurzame, hergebruikte bouwmaterialen te voorzien. Waar mogelijk streven we voor het hoogste duurzaamheidskenmerk, zoals BREEAM-certificering. We onderzoeken voor onze winkels, distributiecentra en het Jumbo hoofdkantoor hoe we tot een efficiënter energiegebruik kunnen komen. We investeren daarvoor in energiebesparende maatregelen, zoals ledverlichting, koudemiddelen, warmtepompen, zonnepanelen en systemen voor het terugwinnen van warmte. Daarnaast nemen we groene stroom af.

Resultaten

Transport

We hebben in 2019 ons wagenpark voor een groot deel vernieuwd met transportmiddelen die gebruikmaken van alternatieve brandstoffen of zijn voorzien van een energiezuinige motoren volgens de Euro 6 norm. In 2018 hebben we als eerste retailer een volledig elektrische trekker-opleggercombinatie aangeschaft. In datzelfde jaar zijn we gestart met elektrische bezorgauto’s en streetscooters, die inmiddels rijden in Amsterdam en Utrecht. We hebben verschillende ketens weten te verkorten door bijvoorbeeld gebruik te maken van rechtstreekse levering door onze leveranciers aan onze EFC's. Voorheen verliep dit transport eerst via een regionaal distributiecentrum.

Gebouwen

In 2019 hebben we verder gebouwd aan ons nieuwe gemechaniseerde nationale distributiecentrum in Nieuwegein. Duurzaamheid volgens de BREEAM-methodiek staat hier centraal. We streven ernaar om bij oplevering van het gebouw de tot op heden hoogste notering –BREEAM-outstanding– te krijgen. Ook investeren we in onze winkels om deze te verduurzamen. Hierbij kijken we naar een juiste balans tussen duurzaamheid en ons EDLC-gedachtegoed. Bij nieuw te bouwen of te verbouwen winkels nemen we verschillende maatregelen uit het oogpunt van duurzaamheid, zoals de mogelijkheid voor zonnepanelen, warmteterugwinning, warmtepompen en warmte-koude opslag installaties. We breiden ook de samenwerking met verhuurders uit als het gaat om de verduurzaming van de gebouwen bijvoorbeeld door isolerende maatregelen te treffen.

Energie

In 2019 bestond 20% van ons totale energieverbruik uit Europese windenergie. We stimuleren ook het zelf opwekken van energie door zonnepanelen op de daken van onze distributiecentra, winkels en kantoren. Op onze distributiecentra en kantoren liggen inmiddels 14.000 zonnepanelen; samen vormen zij één van de grootste zonne-energieprojecten van Nederland. Ook maken we gebruik van warmtepompen en werken we continu aan energiebesparing, zoals het stimuleren van ledverlichting en vervanging van koelinstallaties door zuinigere varianten.