6. Duurzame keten

Bij Jumbo zetten we samen met onze ketenpartners in op een productaanbod met een zo laag mogelijke impact op het milieu. Ook samenwerking met belangenorganisaties en keurmerkinstanties draagt bij aan een verantwoorder aanbod in onze winkels.

Hoe we te werk gaan

Certificering, leveranciersafspraken en audits zijn beproefde instrumenten om duurzaamheid in de keten te stimuleren en monitoren. We streven ernaar om op bepaalde terrein voorop te lopen, daar actief over te communiceren en te lobbyen om dit tot nieuwe, algemene standaard te verheffen. Hierbij geldt het uitgangspunt: Haalbaar voor de boer en betaalbaar voor de klant. Het werken aan meer transparantie, om zo beter inzicht te krijgen in de ketens, heeft onze aandacht. Hiervoor zetten we waar mogelijk eigentijdse middelen in. We werken op internationaal vlak samen met initiatieven die zich richten op verduurzaming van de voedselketens. Regelmatig komt dit neer op het vinden van de juiste balans tussen bijvoorbeeld milieu-impact, dierenwelzijn, kostprijs en haalbaarheid voor de boer.

Resultaten

Vis met een keurmerk

Het omzetaandeel duurzaam gevangen verse vis is in 2019 wederom 96%. De toename komt omdat we steeds vaker kiezen voor MSC- of ASC-gecertificeerde vis voor de producten van het Jumbo Huismerk.

Zuivel met een keurmerk

In 2019 hebben we grote stappen gezet met het verduurzamen van de zuivelketen. Als eerste supermarktketen van het land hebben we het 1 ster Beter Leven keurmerk geïntroduceerd voor zuivelproducten. Dit keurmerk kijkt scherp naar aspecten van milieu, natuur én dierenwelzijn. In 2019 hebben we ook de PlanetProof certificering aangebracht op zuivel van het Jumbo Huismerk, naast het Weidemelk keurmerk. PlanetProof legt het accent op natuur en milieu, zonder daarbij diergezondheid en -welzijn uit het oog te verliezen.

Soja en palmolie

De inspanningen die we verrichten om het bewustzijn bij onze leveranciers over duurzame soja aan te scherpen, werpt vruchten af. Het streven blijft om in de gehele keten zoveel mogelijk RTRS-gecertificeerde soja te gebruiken. RTRS staat voor Round Table Responsible Soy, een certificeringschema voor de verantwoorde teelt van soja. Met RTRS Area Mass Balance krijgen we beter inzicht in de herkomst van de soja en is het effect van de sojateelt op het regenwoud beter in te schatten. Ook streven we samen met onze leveranciers naar het gebruik van 100% gecertificeerde, duurzame palmolie.

Biologisch

Onder label ‘BIO van Jumbo’ voeren we een breed aanbod producten die zijn voorzien van het Europese Bio-logo. In 2019 hebben we dit aanbod verder uitgebreid met groenteconserven, vleesvervangers en soep in zak. Het aantal biologische producten onder het Jumbo Huismerk is in 2019 gegroeid tot circa 350.  

On the way to PlanetProof

In 2016 hebben we afspraken gemaakt met Greenpeace over de verduurzaming van het aanbod aardappelen, groente en fruit (AGF) volgens de richtlijnen van het keurmerk On the way to PlanetProof. Gedurende 2019 hebben we intensief gewerkt aan het nakomen van de afspraken, waardoor per 1 januari 2020 alle Nederlandse groente en fruit bij Jumbo gecertificeerd is op basis van On the way to PlanetProof.