9. Arbeidsvoorwaarden en werkomgeving

Jumbo wil bekend staan als een goede werkgever. Onze medewerkers bieden we daarom een vitale werkomgeving waar zij maximaal tot hun recht kunnen komen en een bovengemiddeld beloningspakket.

Hoe we te werk gaan

Voorop staat dat de werkomgeving veilig, prettig en schoon moet zijn. Dit realiseren we door onder meer met het juiste materieel te werken, voorschriften ten aanzien van hygiëne strikt na te leven en allerlei opleidingen op het gebied van veiligheid aan te bieden. Als we buitenlandse flexwerkers inhuren, dan bieden we geschikte huisvesting aan. Op de werkvloer spreken we heldere gedragsregels met elkaar af die zijn samengebracht in onze gedragscode: Code Geel. We stimuleren de zelfontwikkeling van onze medewerkers, onder meer door het ruimhartig aanbieden van leer- en ontwikkelfaciliteiten. We sporen zo collega’s aan om zelf achter het stuur van hun ontwikkeling te zitten. Besluiten die al onze medewerkers betreffen, zoals het moderniseren van arbeidsvoorwaarden, nemen we altijd in goed overleg met de medezeggenschapsorganen.

Resultaten

Veiligheid     

Om prettig te kunnen werken, zijn een veilige omgeving en goed materieel van het grootste belang. In 2019 zijn we daarom blijven investeren in nieuwe, moderne middelen, maar ook in onderhoud en verbetering van onze gebouwen en installaties. Tientallen miljoenen hebben we geïnvesteerd in onder meer mechanische laadhulpen, reachtrucks, veilige stellingen, goede ledverlichting, bestrating, moderne scanners, voicesets en optimale emballage- en afvalsystemen. Ook hebben we een projectgroep in het leven geroepen die bekijkt hoe de laad- en lossituaties zijn te verbeteren. 

Vitaliteit

Om een prettige werkomgeving te kunnen bieden, investeren we ook in de vitaliteit en gezondheid van onze medewerkers. Gedurende 2019 hebben we collega’s weer gratis fruit aangeboden en vrijwillige gezondheid check-ups. Bij deze controles krijgen medewerkers inzicht in hun conditie, gezondheid en vitaliteit. We bieden ook programma’s voor sport en beweging aan, naast de cursus Stoppen met roken.

Jumbo Academy

De Jumbo Academy speelt een belangrijke rol bij het nóg servicegerichter maken van Jumbo. Ook in 2019 verzorgde ons interne opleidingscentrum voor alle medewerkers praktijkgerichte trainingen. De ‘gele draad’ in het opleidingsaanbod is denken en handelen vanuit de wensen van de klant. We zijn ons er goed van bewust dat de medewerkers het verschil maken en een doorslaggevende rol hebben in het uitdragen van de beste service. In 2019 hebben weer veel medewerkers hun vaardigheden bijgespijkerd aan de Jumbo Academy. Circa 1250 trainingen hadden de 7 Zekerheden en klantgerichtheid als onderwerp. Daarbij ging het om zowel opfriscursussen voor medewerkers van bestaande winkels als introducties voor nieuwe collega’s. Een vaste waarde in het aanbod van de Jumbo Academy is de ‘Wij van Jumbo’-dag. Ook in 2019 is deze weer voor een groot aantal winkels georganiseerd. Op deze dagen staat het verder verstevigen van onze bedrijfscultuur centraal. Ook zijn we doorgegaan met de projecten Samen op de winkelvloer en Samen op de DC-vloer. Deze projecten hebben tot doel de samenwerking binnen de organisatie te bevorderen en het bewustzijn te vergroten van het effect dat organisatorische beslissingen kunnen hebben op het dagelijkse werk. Het Jumbo Leerplein is met een groeiend aanbod e-learning modules een belangrijk onderdeel van de Jumbo Academy. Zo zijn in 2019 honderd nieuwe onlinetrainingen aan het bestand toegevoegd. In totaal zijn in 2019 ruim 250.000 trainingen, e-learning modules en opleidingen succesvol afgerond aan de Jumbo Academy. Bovendien hebben we in 2019 een reeks themadagen georganiseerd. Deze zijn bedoeld om medewerkers handvatten aan te reiken waarmee zij het commercieel beleid van Jumbo kunnen uitdragen in de winkels. Per sessie hebben ongeveer 1.800 medewerkers deelgenomen.

Beloningssystematiek

Voor de winkels van Jumbo en het hoofdkantoor geldt de VGL-cao. Er is een akkoord bereikt met Vakbond CNV over de nieuwe VGL-cao en de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf. De kern hiervan is een loonstijging van 2,5% (met ingang van 30 december 2019) en een eenmalige uitkering van 1,6%. In 2019 zijn de verhoudingen met de vakbonden FNV en CNV genormaliseerd. Inmiddels vallen alle distributiecentrummedewerkers (op een uitzondering na) onder de toepassing van de AVR Logistiek. Hoewel een eenmalige uitkering niet in de AVR Logistiek staat, kent Jumbo alle collega's in dienst van Jumbo ook deze eenmalige uitkering toe. 

Meer dan een goede beloning

We willen onze arbeidsvoorwaarden toekomstbestendiger maken. Natuurlijk vinden we dat goed werk een goede beloning verdient. Daarom bieden we een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, dat meer omvat dan een goed salaris alleen. Zo stimuleren we vitaliteit onder andere met een nieuwe fietsregeling, vitaliteitsprogramma’s en gezondheid-checkups. We bieden we keuzevrijheid aan binnen de personeelsregelingen. Ook bieden we veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, onder andere met ons trainingsaanbod van de Jumbo Academy en een eigen persoonlijk ontwikkelingsbudget. Met ons vernieuwde leasebeleid zetten we sterk in op de reductie van CO2 uitstoot, onder andere door elektrisch rijden te stimuleren.