Toelichting

Voedselverspilling
Ondanks dat er meer verse producten worden verkocht die een grotere kans op derving hebben, is er in 2019 minder voedsel verspild dan in 2018. De grote drijver daarvan is ons programma ‘Samen tegen verspilling’. Verder zijn de openingstijden op zondag verlengd en zien we een toename van klanten, wat bijdraagt aan minder overgebleven voedsel op maandag. Verder wordt een deel ook nog weggegeven aan de voedselbank. In 2020 zullen wij onze dervingscijfers omrekenen naar de voorgestelde indicator. 

Verpakkingen en afval
Onze afvalproductie per vierkante meter verkoopvloeroppervlak (m2 VVO) is met 2,0% gedaald ten opzichte van 2018. Het afgelopen jaar is er vloeroppervlak bijgekomen, zonder dat er evenveel extra afval is ontstaan. Er is een relatief grote daling in Over Datum Producten (-10,6%), restafval (-10,0%) en Papier en karton (-5,0%). De daling komt voor een deel doordat we nog meer sinaasappelschillen apart zijn gaan inzamelen en door diverse initiatieven voor minder voedselverspilling. In 2019 hebben we 5.545.000 kg sinaasappelschillen ingezameld om zeep en schoonmaakmiddelen van te maken. De hoeveelheid folie is ook fors afgenomen (-8,8%), maar dit heeft minder invloed op de totale afvalproductie vanwege de relatief kleine omvang. De reductie van afval en voedselverspilling heeft continue onze aandacht. Via multidisciplinaire werkgroepen (zoals zero waste, license to grow) worden initiatieven ontwikkeld om dit te reduceren. Ook maken we het afvaltransport efficiënter, onder andere door de verdere implementatie van kartonpersen.

Gezonde producten
Van het huisassortiment voldoet 31% aan de Jumbo gezondheidscriteria. 

Arbeidsomstandigheden in de keten
In 2019 hadden alle koffie- thee- en chocoladeproducten binnen het Jumbo huismerkassortiment een keurmerk van Rainforest Alliance, Fairtrade en /of Biologisch.

Lokale betrokkenheid 
Hiervoor wordt in 2020 een 0-meting uitgevoerd. 

Duurzame keten
In 2019 was 96% van de omzet van alle vis, schelp- en schaaldieren binnen het Jumbo huismerkassortiment door producten voorzien van een MSC-, ASC- of biologisch keurmerk. Daarnaast vielen alle Hollandse groente en fruit in 2019 onder het ''On the Way to PlanetProof '' keurmerk en hadden 350 producten een biologisch keurmerk.

Gezonde levensstijl
De bredere introductie van de Jumbo Foodcoach app gebeurt stap voor stap en in 2020 komt de app voor een groter publiek beschikbaar.

Prijs-kwaliteitverhouding
72% van de primaire en secundaire klanten vindt dat Jumbo een goede prijs-kwaliteit verhouding heeft.

Arbeidsvoorwaarden en werkomgeving binnen de organisatie
Er worden drie categorieën onderscheiden: trainingen, online trainingen en opleidingen. Trainingen worden op locatie aangeboden en zijn vakgericht, online trainingen worden aangeboden via Hello Talent en opleidingen zijn langer en geven de deelnemers een mbo- of hbo-diploma, of zijn vakgerichte opleidingen tot een nieuwe functie, zoals afdelingschef of filiaalmanager.

De trainingsevaluatie score in 2019 is 8,6. Het aantal deelnemers van trainingen is met 25% gestegen. Ook het aantal geslaagden van onlinetrainingen is gestegen met 54%. Dit heeft te maken met onder andere de afronding van de overname van Emté en de overname van Agrimarkt. De mbo-opleidingen zijn verder geprofessionaliseerd en uitgebreid. Ook hebben we het opleidingsaanbod voor België vormgegeven en de eerste drie winkels ondersteund in het openingsproces. 

Dierenwelzijn
In 2019 is alle verse kip gecertificeerd conform het protocol van Jumbo voor Nieuwe Standaard Kip. Van het verse varkensvlees is 87% met minimaal 1 ster Beter Leven keurmerk gecertificeerd. 99,8% van de verse eieren zijn minimaal scharreleieren en 1 ster Beter Leven keurmerk gecertificeerd. Van de gecertificeerde eieren is 35% voorzien van een 3 ster Beter Leven keurmerk, 34% met een 2 ster Beter Leven keurmerk (vrije uitloop) en de overige 31% is een scharrelei. Van alle zuivelproducten in het schap heeft 48% een keurmerk (weidemelk, Planet Proof, biologisch of Beter Leven keurmerk). 

Diversiteit en inclusie
Het totaal aantal medewerkers is met 9% flink toegenomen. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanname van medewerkers bij de filialen. De verhouding fulltime versus parttime medewerkers is het afgelopen jaar min of meer gelijk gebleven. De toename in personeel is over de verschillende leeftijdsgroepen vergelijkbaar. De absolute toename blijft het grootst onder jongeren onder de 25 jaar (2.500 nieuwe medewerkers). In de man-vrouw verhouding binnen het personeelsbestand van alle filialen, kantoren en distributiecentra binnen Jumbo Groep Holding B.V. is het afgelopen jaar een kleine stijging in het percentage vrouwen zichtbaar.

Energie en emissies 
Totaal energieverbruik
In 2019 is ons totale energieverbruik per vierkante meter verkoopvloeroppervlak (m2 VVO) met 5,3% gedaald ten opzichte van 2018. De voornaamste reden is de daling in het elektriciteitsverbruik.

Elektriciteit
Ons totale elektriciteitsverbruik per vierkante meter verkoopvloeroppervlak (m2 VVO) is met 7,0% gedaald ten opzichte van 2018. De voornaamste reden is dat er in 2018 relatief veel verbouwingen hebben plaatsgevonden, waarbij LED-lampen worden geïnstalleerd en koelinstallaties worden vervangen door zuinigere varianten. Daarnaast groeit het aantal duurzame initiatieven, zoals het plaatsen van zonnepanelen en het gebruik van Warmte Koude Opslag en warmtepompen.

Gas
Ons totale gasverbruik per vierkante meter verkoopvloeroppervlak (m2 VVO) is in 2019 vrijwel gelijk gebleven ten opzichte van 2018. In de winkels is het verbruik iets gestegen, op het kantoor is het gasverbruik gedaald. Op het gebied van verwarming worden regelmatig energiezuinige maatregelen doorgevoerd, zoals het toepassen van warmteterugwinning van de koelinstallatie, echter dit is nog niet terug te zien in een verlaging van het gasverbruik.

Totaal CO2-uitstoot
De totale CO2-uitstoot per m2 VVO van Jumbo is in 2019 gedaald met 9,0% ten opzichte van 2018. De totale CO2-uitstoot betreft elektriciteit, gas, transport en koudemiddelen (scope 1 en 2). De belangrijkste CO2-besparing hebben we gerealiseerd met nieuwe koelinstallaties. Deze nieuwe koelinstallaties verbruiken niet alleen minder elektriciteit, maar ook andere typen koudemiddelen die veel milieuvriendelijker zijn. Aangezien het gasverbruik ongeveer gelijk is gebleven veroorzaakt dit geen significante schommeling in de CO2-uitstoot.

CO2-uitstoot transport
De CO2-uitstoot per getransporteerde rolcontainer is gedaald van 2,08 kg CO2 in 2018 tot 2,03 kg in 2019, een afname van 2,5%. Deze daling komt voornamelijk door een hogere beladingsgraad van de voertuigen. Doordat de onlinemarkt groeit, kunnen vrachtwagens efficiënter ingezet worden. Wanneer we alleen naar het reguliere transport naar winkels kijken, dan is de CO2-uitstoot per getransporteerde rolcontainer gedaald met 2,9%. Naast de hogere beladingsgraad en het gebruik van schonere motoren (Euro6), is in 2019 de eerste elektrische truck ingezet. De CO2-uitstoot per getransporteerde rolcontainer van e-commerce (naar EFC’s) is afgenomen met 13,2% dankzij een hogere beladingsgraad.