Ontwikkelen en presteren

Op weg naar een ontwikkelgerichte organisatie

Sinds 2018 zetten we bij Jumbo grote stappen op weg naar een ontwikkelgerichte organisatie. Die transformatie is nodig omdat we de laatste jaren hard zijn gegroeid, waardoor onze organisatie complexer is geworden. We realiseren ons dat we snel moet kunnen anticiperen op alle veranderingen en dat alerte medewerkers daarvoor de sleutel tot succes zijn. Binnen een ontwikkelgerichte organisatie zitten medewerkers zelf actief achter het stuur van hun persoonlijke ontwikkeling en prestaties. We dagen onze medewerkers uit om het elke dag beter te doen. We kunnen dat onder meer bereiken door het aan elkaar vragen, ontvangen en geven van feedback te stimuleren. Binnen zo’n cultuur kunnen we het zonder traditionele beoordelingscyclus stellen. In 2018 zijn we op ons hoofdkantoor aan de slag gegaan met nieuwe instrumenten die beoordelen en belonen niet langer aan elkaar koppelen. In 2019 zijn we ook in onze winkels en distributiecentra van start gegaan met deze aanpak.

De verdere introductie van Ontwikkelen en Presteren (O&P) binnen onze organisatie pakken we stapsgewijs aan. Voor de winkels zijn we begonnen met een pilot in 26 filialen. Aan de hand van de resultaten daarvan hebben we een aanpak ontwikkeld voor een bredere toepassing. Na instemming door de OR willen we in de loop van 2020 in alle winkels met O&P gaan werken. Voor de Jumbo distributiecentra hebben we met behulp van klankbordgroepen onderzocht wat de beste aanpak is voor de collega’s aldaar. Het plan is om ook in deze bedrijfsonderdelen in 2020 de overgang naar O&P te maken.

Talentontwikkeling van medewerkers

Het is van groot belang dat de juiste Jumbo medewerker op de juiste plek zit. Zo kunnen we immers onze strategie succesvol realiseren. Even belangrijk is een stimulerend werkklimaat waar volop ruimte is voor ontwikkeling. Bij Jumbo gaat we ervan uit dat al onze medewerkers beschikken over waardevolle talenten. Soms gaat het om talent-in-de dop, dat gebaat is bij verdere ontwikkeling. Jumbo wil alle potentiële talenten ontwikkelen en inzetten voor de organisatie. Het is niet alleen van groot belang om te benoemen wélke talenten nodig zijn voor de uitvoering van onze groeistrategie. Ook het aantrekken én behouden van talentvolle medewerkers is van onschatbare waarde. We proberen zoveel mogelijk de interne pijplijn voor het vervullen van sleutelposities te vergroten. Zo blijven immers kennis en het kenmerkende Jumbo DNA behouden. Om aan dit streven concreet invulling te geven, werken we sinds 2018 met een zogeheten talentreview. Dit is een review waarmee we beter inzicht kunnen krijgen in de talenten en ambities van onze medewerkers. Met dat inzicht kunnen we talentontwikkeling doelgerichter sturen. Ook in 2019 hebben we deze methode ingezet, met verschillende interne benoemingen en verschuivingen als resultaat.

Jumbo, daar gebeurt het

Voor het realiseren van onze groeiambities hebben we veel nieuwe collega’s ‘van buiten’ nodig. Voor komende jaren rekenen we op zeker 29.000 nieuwe medewerkers per jaar. In een tijd van arbeidsmarktkrapte is dat een flinke opgave. Onder het motto ‘Jumbo, daar gebeurt het’ willen we potentiële medewerkers duidelijk maken dat Jumbo een aantrekkelijke werkgever is die veel perspectief biedt op persoonlijke en professionele ontwikkeling.

In 2019 zijn we gestart met onze nieuwe integrale employer branding campagne. We maken hiermee duidelijk dat Jumbo méér is dan alleen werken in een supermarkt. Bij Jumbo heb je volop mogelijkheden; je kunt aan de slag op het hoofdkantoor, in een distributiecentrum, in een Jumbo City, een EFC, onze bezorgservice, in onze Jumbo Foodmarkt, en bij La Place. In de campagne laten we zien hoe leuk dit is. De campagne maakt volop gebruik van Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn én online bannering.