Onze stakeholders en materialiteitsmatrix

Jumbo is een bedrijf dat midden in de samenleving staat. Vanuit die positie hechten we veel belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en maatschappelijke betrokkenheid. Niet alleen willen we er elke dag zijn voor onze klanten, ook willen we een positieve bijdrage leveren aan de samenleving, onder meer door ons te gedragen als goede buur. Daarom is het onderhouden van optimale relaties met alle stakeholders van grote waarde. Door goed te luisteren naar wat er speelt in onze naaste omgeving kunnen we veel leren. Gedeelde inzichten en kennis stellen onze organisatie bovendien in staat om beter in te spelen op verschillende ontwikkelingen in de maatschappij.