Samenwerkingsverbanden en Publiek-Private Samenwerkingen

Jumbo is actief in diverse samenwerkingsverbanden en Publiek-Private Samenwerkingen (PPS). Hieronder is een overzicht weergegeven. 

Naam

Toelichting

Brainport Eindhoven

Onder de naam ‘Metropoolregio Brainport Eindhoven’ hebben de Nederlandse bedrijven Philips, ASML, VDL Groep, Jumbo Supermarkten, High Tech Campus Eindhoven zich met ingang van seizoen 2019/ 2020 als premium partner verbonden aan PSV. De bedrijven hebben de ambitie om samen de regio Brainport Eindhoven nóg prominenter op de kaart te zetten als wereldleider in kennis, hightech en innovatie. Wij zijn als Jumbo zijnde nauw betrokken bij de Brainportregio waar we inzetten op technologie, innovatie en vitaliteit.

Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)

We zijn lid van het CBL, de branchevereniging van de supermarkten. Vanuit Jumbo is er een brede afvaardiging van medewerkers betrokken bij verschillende onderwerpen en overleggen. Zowel op het gebied van assortiment, medewerkers, distributiecentra en winkels. Centraal hierbij stonden de onderwerpen duurzaamheid, gezondheid, voedselveiligheid, alcohol- en tabaknaleving, opleidingen, veiligheid, energiebesparing, communicatie en arbeidsvoorwaarden.

Data2Move Community

Het Data2Move initiatief bestaat uit een onderzoeksgemeenschap die zich toelegt op het benutten van de Internet of Things en Big Data bij toepassingen voor logistiek en supply chain management. Onderzoekers en studenten van de Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University werken hierin samen met enkele toonaangevende bedrijven, waaronder Jumbo. Data2Move spitst zich toe op vier projecten waarin datagebruik de rode draad vormt, namelijk logistieke oplossingen voor de zogenoemde last mile, voorraadbeheer, het doorgronden van wensen en behoeften van de consument, en samenwerkende supply netwerken.

Evofenedex

We participeren actief in de vereniging evofenedex. Zo heeft Jumbo zitting in het Algemeen Bestuur, is voorzitter van de Regioraad Zuid-Oost, lid van de Raad voor Eigen Vervoer en lid van de Raad voor Logistieke Kennis. De Raden adviseren evofenedex gevraagd en ongevraagd over logistieke vraagstukken van strategisch en tactische aard. Speerpunten voor ons zijn: bereikbaarheid, duurzaamheid, handelsfacilitatie, arbeidsmarkt (opleiding en loopbaan) en innovatie.

Green Protein Alliance (GPA)

In dit samenwerkingsverband hebben we de handen ineengeslagen met andere aanbieders en producenten van plantaardige eiwitten. Gezamenlijk werken deze partijen aan de zogenoemde eiwittransitie waarin we streven naar een verschuiving van een dierlijk naar een meer plantaardig voedselpatroon. De producten van Jumbo Veggie Chef sluiten hier – naast een brede reeks producten op basis van plantaardige zuivel en noten – naadloos op aan. In 2019 heeft Jumbo opnieuw deelgenomen aan de Nationale Week zonder Vlees, waarin klanten werden gestimuleerd meer plantaardige voeding te eten.

Krajicek Foundation – Koningsontbijt

De Krajicek Foundation stelt kinderen in achterstandswijken in staat om dicht bij huis met elkaar te sporten en spelen. Dankzij een deskundige en intensieve begeleiding op de Playgrounds krijgen kinderen de kans zich in een veilige omgeving op een positieve manier te ontwikkelen. De Foundation organiseert ook elk jaar de Koningsspelen. Hieraan voorafgaand boden we voor de zevende keer op rij het Koningsontbijt aan wat aansloot op het thema ‘water drinken’ van de Koningsspelen. Het ontbijt was wederom conform de richtlijnen van de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum. Jumbo bood in totaal 1,2 miljoen ontbijtjes aan.

Logistics Community Brabant (LCB)

LCB is een samenwerking tussen Technische Universiteit Eindhoven, University Tilburg, Nederlandse Defensie Academie, Breda University of Applied Sciences, de Gemeente Breda en de Provincie Noord-Brabant. LCB zorgt voor een duurzame vernieuwing en groei van de logistiek in Noord-Brabant. Hierdoor wordt de productiviteit en kwaliteit in de sector geoptimaliseerd en groeit de Brabantse economie en het sociale welzijn in de provincie. Jumbo is lid van de Raad van Advies en levert een bijdrage aan de richting en activiteiten van LCB.

Missing Chapter Foundation – Raad van Kinderen

De Raad van Kinderen is een initiatief van de Missing Chapter Foundation. De gedachte achter dit initiatief is dat kinderen een gelijkwaardige stem krijgen in de beslissingen die van invloed zijn op hun leven, nu en in de toekomst. Met de Raad van Kinderen denken kinderen met hun onbevooroordeelde en creatieve blik structureel mee met ons over strategische en maatschappelijke vraagstukken. Dit inspireert ons en we gebruiken de creatieve denkkracht van de kinderen daadwerkelijk binnen onze bedrijfsvoering.

Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University & Research – Transparant gezond & duurzaam

De Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University & Research zijn een onderzoeksproject gestart met vrijwel alle supermarkten in Nederland, waaronder ook Jumbo. Het onderzoek ‘Transparant gezond & duurzaam’ richt zich op interventies om de transparantie te vergroten en consumenten te ondersteunen bij het maken van gezondere en duurzame productkeuzes.

Science Assurance & Advisory Board Foodcoach

De Science Assurance & Advisory Board (SAAB) werkt samen met ons aan de ontwikkeling van de Jumbo Foodcoach. Zij geven hun advies op persoonlijke titel. De SAAB bestaat uit Prof. dr. A. Jeukendrup, Prof. dr. S. Kremers en Prof. dr. L. van Loon.

Stuurgroep Duurzaamheid en Klankbordgroep Cross Chain Control Centers (4C) – Topsector Logistiek

Vanuit deze samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschap en overheid worden actielijnen uitgezet om het topsectorbeleid verder te laden. We zijn lid van de stuurgroep Duurzaamheid, één van de actielijnen binnen de Topsector-aanpak. Deze actielijn richt zich op de reductie van CO2-uitstoot. Daarnaast zijn we lid van de Klankbordgroep 4C. Deze actielijn richt zich met name op het faciliteren van bundeling van lading.

Voedingscentrum

Het Voedingscentrum richt zich op onderwerpen zoals voedselveiligheid, gezondheid en duurzaamheid. In 2019 hebben we opnieuw aandacht gegeven aan de Schijf van Vijf, sinds vele decennia een bekend initiatief van het Voedingscentrum. Daarnaast is kennis van het Voedingscentrum redactioneel toegepast in het Hallo Jumbo magazine, ter ondersteuning van Foodcoach en ter ondersteuning van categorieplannen.

Wageningen University & Research - Going bananas - Waar komt die banaan vandaan?

We hechten veel waarde aan ketentransparantie. Middels het project ‘Going bananas - Waar komt die banaan vandaan?’ richt Jumbo zich op de ontwikkeling van innovatieve technologieën die de geografische herkomst en productiewijze van bananen nauwkeuring kunnen bepalen aan de hand van de eigenschappen van het product. Dit product kan uiteindelijk ook dienen als voorbeeld voor de overige tropische fruitsoorten.