Operationele risico's

Risico

Omschrijving en/of mogelijke gevolgen

Maatregelen

Verstoring toeleveringsketen

De kans op (natuur)rampen en door de mens veroorzaakte risico’s blijft bestaan en kan tot een nadelig effect op de continuïteit van bedrijfsprocessen leiden

 • Beperken van impact door onvoorziene verstoringen

 • Continuïteitsplan Distributiecentra

Krapte op de arbeidsmarkt en duurzame inzetbaarheid

Dit kan mogelijk tot voelbare tekorten leiden in met name distributie en transport

 • Focus en aandacht voor werkomgeving en arbeidsvoorwaarden

 • Investeren in geautomatiseerde distributie

Productveiligheid en kwaliteit

Het niet kunnen waarborgen van de productveiligheid of een wijziging in de kwaliteitsperceptie kan ernstige gevolgen hebben voor onze reputatie en marktpositie

 • Uitvoeren van externe toetsing door IFS (International Food Standard) in winkels en distributiecentra

 • Kwaliteitsvoorwaarden en controles/audits

 • Training en opleiding

 • Leveranciersmanagement Jumbo Huismerk

Veiligheid klanten en medewerkers

Door onveilige winkels blijven klanten weg en zijn (potentiële) medewerkers niet meer bereid om voor Jumbo te werken

 • Investeren in preventie (zichtbare en onzichtbare beveiliging)

 • Inzetten op detectieve maatregelen van winkels, distributiecentra, EFC's, restaurants en hoofdkantoor

Informatiebeveiliging

Informatiestromen zijn mogelijk onvoldoende beveiligd waardoor verlies van data kan optreden met schade voor betrokkenen en daarmee de reputatie van Jumbo

 • Investeren in preventieve en detectieve maatregelen (techniek, processen en bewustwording)

 • Opleiden en trainen van medewerkers m.b.t. cyberrisico preventie