Strategische risico's

Risico

Omschrijving en/of mogelijke gevolgen

Maatregelen

Concurrentie

De (online) concurrentie uit binnen- en buitenland en andere sectoren neemt toe en kan mogelijk een impact hebben op omzet en marktaandeel

  • Identificeren van marktkansen en ontwikkelingen

  • Investeren in diverse onderscheidende (online) formats

Reputatie

Mogelijke incidenten of wijzigingen in de publieke opinie kunnen ernstige gevolgen hebben voor onze reputatie of marktpositie

  • Cultuur en gedrag: Jumbo DNA

  • Jumbo’s Gedragscode “Code Geel”/uniforme interne richtlijnen

  • Issue management en media tracking

Digitalisering en technologie

Bedrijfsmodellen en processen kunnen mogelijk worden ingehaald door geavanceerde technologische ontwikkelingen

  • Versnellen van en investeren in digitale strategie en technologie

  • Focus op verbeterde digitale klant ervaring

Innovatie en veranderende klant behoeften

Het tempo van innovaties ligt hoog en kan mogelijk leiden tot een beperkt vermogen om te vernieuwen en/of tijdig te reageren op veranderende behoeften van de klant

  • Identificeren van klant behoeften en trends

  • Focus op en investering in innovatie en trends