Wet- en regelgeving risico’s

Risico

Omschrijving en/of mogelijke gevolgen

Maatregelen

Voldoen aan - veranderende en toenemende - wet - en regelgeving, (o.a. AVG)

Het mogelijk niet voldoen aan wet- en regelgeving kan leiden tot een negatieve impact op de reputatie van Jumbo en het (werk)klimaat

  • Jumbo’s Gedragscode “Code Geel” /uniforme interne richtlijnen

  • Monitoren en trainen op het gebied van wet- en regelgeving

Voldoen aan verslaggeving wetgeving

De betrouwbaarheid van de interne en externe financiële verslaggeving is van belang

  • De verantwoording naar externe belanghebbenden, bijvoorbeeld in de vorm van bankenrapportages en de geconsolideerde jaarrekening voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van verslaggeving (BW2 Titel 9 en IFRS)

Geschillen- en Meldregeling

Medewerkers dienen mogelijke problemen, geschillen of misstanden vertrouwelijk te kunnen melden. Een integere bedrijfscultuur is van belang

  • Introductie afgewogen Speak-Up regeling

  • Interne en externe vertrouwenspersoon