Voorwoord

Tevreden en met gepaste trots kijken wij terug op het boekjaar 2019 van Jumbo, waarover wij in dit verslag rapporteren. Zonder de inzet van al onze medewerkers en ondernemers hadden we deze resultaten niet kunnen behalen. Wij bedanken hen hartelijk voor hun geweldige bijdrage in het afgelopen jaar.
In 2019 zijn we onze accenten blijven verleggen van foodretail naar foodexperience. Bij Jumbo willen we immers meer zijn dan alleen een aanbieder van producten. We willen onze miljoenen klanten inspireren met lekkere en gezonde keuzes. We merken elke dag opnieuw dat klanten dit op prijs stellen. Bovendien slagen we er zo in onderscheidend te blijven in een markt die voortdurend in beweging is. We nemen daarbij onze verantwoordelijkheid voor mens, dier en milieu serieus. Op deze gebieden kúnnen en wíllen we van toegevoegde waarde zijn. In dit verslag lichten we in detail toe hoe we hieraan werken.  

Omzetstijging 2019

In 2019 hebben we met de Jumbo formule een omzetstijging van meer dan € 1 miljard kunnen realiseren. De Jumbo consumentenomzet is uitgekomen op € 8,432 miljard, 14% meer dan het jaar ervoor. Deze omzetstijging komt deels door autonome groei in de bestaande Jumbo winkels, en deels door het geleidelijk toevoegen van de overgenomen EMTÉ en Agrimarkt winkels aan het Jumbo bestand. De autonome omzetgroei lag met 6,5% opnieuw fors boven de gemiddelde groei in de markt van 4% (bron: Nielsen). Hierdoor is in de laatste maanden van vorig jaar het marktaandeel van Jumbo in Nederland gestegen tot boven de 21%. De totale consumentenomzet van Jumbo Groep Holding is afgelopen boekjaar uitgekomen op € 8,682 miljard. Daarvan heeft € 165 miljoen betrekking op restaurantketen La Place, die een omzetgroei realiseerde van 10%, en € 85 miljoen op de nog niet omgebouwde EMTÉ winkels in de eerste helft van het jaar.

Lekker en gezond

Begin 2019 hebben we het Jumbo Food College powered by La Place geopend. Dit gezamenlijke kennis- en opleidingscentrum van Jumbo en La Place vervult een spilfunctie in de omschakeling van foodretail naar foodexperience. In het eerste jaar alleen al zijn er ruim 400 nieuwe recepturen ontwikkeld. ‘Lekker en gezond’ zijn steeds de sleutelwoorden, waarmee we doelbewust inspelen op een groeiend consumentenbewustzijn ten aanzien van voedselkwaliteit en gezondheid. We zien het als onze verantwoordelijkheid om klanten te inspireren en te stimuleren tot het gebruik van gezondere alternatieven. Ook op andere manieren stimuleren we een gezonde leefwijze, zoals bijvoorbeeld met de digitale Jumbo Foodcoach. Deze toepassing helpt sporters op een gepersonaliseerde wijze bij het maken van bewuste, verantwoorde en lekkere voedingskeuzes. De ervaring die we hiermee opdoen, gaan we komende tijd inzetten voor bredere klantgroepen. Overigens blijven we in alle gevallen de keuze van de consument respecteren, ook als die niet geheel in lijn is met de beginselen van een gezond en verantwoord dieet.

Winkelnetwerk

We ontmoeten onze klanten op steeds meer plekken: in onze supermarkten, foodmarkten én online voor al hun boodschappen, en in onze stadswinkels Jumbo City voor de snelle aankoop voor thuis of onderweg. In een groeiend aantal vestigingen bieden we versbereide kant-en-klaar maaltijden om mee te nemen. Op kleine schaal testen we het aan huis of op het werk bezorgen van dit aanbod. We willen daar zijn waar de klant is en kijken daarom zorgvuldig hoe en waar we ons winkelbestand kunnen uitbreiden. Goede locaties zijn schaars, en door de snel veranderende wensen en behoeften van de consument zijn we regelmatig genoodzaakt ons vestigingsbeleid bij te sturen of winkels aan te passen. Buiten kijf staat dat we onze positie in de grote steden willen versterken. Onze samenwerking met HEMA en de aankoop van enkele stadslocaties van Udea komen daarbij goed van pas. Ons welkom op de Belgische markt eind 2019 was hartverwarmend. De omzetten in de eerste drie Jumbo winkels bij onze zuiderburen lagen ruim boven verwachting. Dat stemt erg optimistisch ten aanzien van verdere uitbreiding in 2020 en de jaren erna.

Online

Onze omnichannel-strategie komt steeds beter uit de verf. We bedienen hiermee niet alleen het groeiende aantal consumenten dat kiest voor het gemak van online winkelen. Ook meer en meer bedrijven laten de dagelijkse boodschappen door ons op het werk bezorgen. Inmiddels behalen we ruim 4% van onze omzet uit online. Van winstgevendheid is nog geen sprake en verdere investeringen blijven noodzakelijk. We constateren dat onze ruime aanwezigheid als merk en als aanbieder, fysiek én online, leidt tot loyalere klanten. Verder zien we nieuwe klantgroepen die we online voor het eerst ‘ontmoeten’ en als gevolg daarvan ook in onze winkels kunnen verwelkomen.

Digitale klantrelatie

De toenemende beschikbaarheid van digitale data stelt ons in staat om de relatie met de klant te versterken en ons verdienmodel te verbeteren. Het delen van gegevens over consumptiepatronen en aankoopgedrag met leveranciers en andere belanghebbenden kan leiden tot een optimaler en persoonlijker aanbod voor onze klanten. Vanzelfsprekend respecteren we hierbij volledig de aangescherpte wet- en regelgeving ten aanzien van dataprivacy. Dat geldt ook voor het digitale klantenprogramma Jumbo Extra’s, dat we in 2019 op kleine schaal hebben geïntroduceerd en dit jaar breder gaan aanbieden. Met Jumbo Extra’s willen we waarde toevoegen aan de dagelijkse boodschappen en zijn we in staat ons aanbod verder te personaliseren en service op maat te leveren.

Logistiek

In 2019 is hard gewerkt aan de voltooiing van het gemechaniseerde Nationale Distributiecentrum (NDC) in Nieuwegein. Met dit NDC speelt Jumbo in op haar groeiambities, de klantbehoeften en marktontwikkelingen. Nu al heeft ‘Nieuwegein’ tot op heden de hoogste BREEAM-certificering ontvangen. Om voor dit duurzaamheidskeurmerk in aanmerking te komen, is onder meer gekozen voor milieuvriendelijke en energiebesparende bouwmaterialen en verlichting alsmede zonnepanelen.

Klantfocus en kostenbeheersing

We zijn ons er goed van bewust dat onze aanhoudend snelle groei, inclusief alle investeringen die dit met zich meebrengt, kan leiden tot grotere complexiteit, meer organisatorische bureaucratie en hogere bedrijfskosten. Dat willen we voorkomen door voortdurend te werken aan het verhogen van de efficiëntie en het in toom houden van de uitgaven. We vinden het erg belangrijk dat we onze laagsteprijsgarantie aan de klant kunnen blijven waarmaken. Evenzeer willen we dat onze organisatie klantgericht, slagvaardig en ondernemend blijft. Onder de projectnaam ‘Licence to grow’ werken we daaraan. Ook met een vernieuwde topstructuur die we begin 2020 geïntroduceerd hebben, zorgen we ervoor dat we op een gezonde manier verder kunnen groeien als onderneming met passie voor de klant en een scherp oog voor kostenbewustzijn. De aanpassing zorgt voor een duidelijkere splitsing tussen strategie en beleid enerzijds en operationele operatie anderzijds. Om dit te bewerkstelligen is voor de dagelijkse aansturing binnen de Raad van Bestuur de nieuwe functie van Chief Operating Officer (COO) gecreëerd. Cees van Vliet is per 6 januari aangetreden in deze functie. Met zijn jarenlange operationele ervaring in de retailsector is hij de juiste persoon om de strategische koers van Jumbo door te vertalen naar de dagelijkse praktijk.

Samenleving

Bij Jumbo staan we midden in de samenleving. Vanuit die positie willen we op tal van terreinen onze verantwoordelijkheid nemen. Dat doen we bij voorkeur in een nauwe samenwerking met belangenorganisaties en andere stakeholdergroepen. Soms zijn er tegengestelde belangen in het spel. In die gevallen zoeken we zoveel mogelijk naar een afgewogen balans tussen de behoeften van mens, dier en milieu. Op het vlak van verduurzaming van ons productaanbod hanteren we bijvoorbeeld de stelregel ‘haalbaar voor de boer, betaalbaar voor de klant’. Dat stemt niet altijd alle belanghebbenden op voorhand tevreden, maar door de dialoog gaande te houden blijven we alert op wat er speelt in de maatschappij.

Verdere groei

Ook in 2020 blijven we werken aan onze missie: boodschappen doen nog leuker maken. Met onze winkelformules en restaurantketen La Place blijven we ervoor zorgen dat lekker en gezond eten gemakkelijk bereikbaar is, voor iedereen. We rekenen op verdere groei, onder meer door uitbreiding van ons winkelbestand in binnenstedelijke gebieden en nieuwe winkelopeningen in België. De opening van ons gemechaniseerde Nationale Distributiecentrum in Nieuwegein dit jaar draagt bij aan een snellere en efficiëntere belevering van voedingsproducten aan onze regionale distributiecentra en winkels. We zijn ervan overtuigd dat we een goede balans kunnen vinden tussen het realiseren van onze groeiambities en het in toom houden van de bedrijfskosten. Voor alle investeringen die we doen geldt de voorwaarde dat deze noodzakelijk zijn en rechtstreeks in dienst staan van de klant.

Zo verwachten we in 2020 de groeitrend van de afgelopen jaren te kunnen vasthouden. En ook voor het jaar erna, waarin ons familiebedrijf honderd jaar bestaat en we een consumentenomzet van € 10 miljard hopen te bereiken. Er wachten geweldige kansen en mogelijkheden op ons.

Veghel, 18 februari 2020

Raad van Bestuur
Jumbo Groep Holding B.V.

Frits van Eerd
Colette Cloosterman-van Eerd
Ton van Veen