Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over 2019

in € 1.000

Noot

2019

2018

Resultaat na belastingen

 

114.880

160.194

    

Resultaten die niet zullen worden gereclassificeerd

   

naar de winst- en verliesrekening

   

Actuariële resultaten op toegezegde-pensioenregelingen

14

800

-1.552

Belastingen over mutaties op toegezegde-pensioenregelingen

15

-162

344

Reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten

17

151

2

Belastingen over reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten

15

-31

-8

  

758

-1.214

Totaalresultaat

 

115.638

158.980

    

Totaalresultaat toekomende aan aandeelhouders

 

115.638

158.980