Geconsolideerd verloop groepsvermogen 2019

Het verloop van het groepsvermogen over 2019 is als volgt (zie noot 11):

 

Geplaatst

Algemene

Onverdeeld

Totaal groeps-

voor winstbestemming, in € 1.000

kapitaal

reserves

resultaat

vermogen

Stand begin boekjaar 2019 vóór toepassing IFRS16

8

395.092

160.194

555.294

     

Eerste toepassing IFRS16

-

-

-

-

Stand begin boekjaar 2019 met toepassing IFRS16

8

395.092

160.194

555.294

     

Resultaat na belastingen

-

-

114.880

114.880

Winstbestemming voorgaand boekjaar

-

160.194

-160.194

-

Actuariële resultaten op toegezegde-pensioenregelingen

-

638

-

638

Reële waarde afgeleide financiële instrumenten

-

120

-

120

Totaalresultaat

-

160.952

-45.314

115.638

     

Aanpassing zegelverplichtingen

-

-17.093

-

-17.093

Totaal overige mutaties eigen vermogen

-

-17.093

-

-17.093

     

Uitkering dividend aan Stichting Jumbo Groep

-

-52.500

-

-52.500

Totaal mutaties in relatie aandeelhouders

-

-52.500

-

-52.500

     

Stand einde boekjaar 2019

8

486.451

114.880

601.339

Het verloop van het groepsvermogen over 2018 is als volgt:

 

Geplaatst

Algemene

Onverdeeld

Totaal groeps-

voor winstbestemming, in € 1.000

kapitaal

reserves

resultaat

vermogen

Stand begin boekjaar 2018

8

283.860

156.446

440.314

     

Resultaat na belastingen

-

-

160.194

160.194

Winstbestemming voorgaand boekjaar

-

156.446

-156.446

-

Actuariële resultaten op toegezegde-pensioenregelingen

-

-1.208

-

-1.208

Reële waarde afgeleide financiële instrumenten

-

-6

-

-6

Totaalresultaat

-

155.232

3.748

158.980

     

Uitkering dividend aan Stichting Jumbo Groep

-

-44.000

-

-44.000

Totaal mutaties in relatie aandeelhouders

-

-44.000

-

-44.000

     

Stand einde boekjaar 2018

8

395.092

160.194

555.294