2019

20. Netto-omzet

De netto-omzet is de omzet (exclusief btw) die is gerealiseerd door Jumbo, aan Jumbo toebehorende EMTÉ winkels en La Place.

Lees meer ›20. Netto-omzet

2019

21. Kostprijs omzet

De kostprijs omzet bestaat uit:

Lees meer ›21. Kostprijs omzet

2019

22. Personeelsbeloningen

De personeelsbeloningen zijn in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de jaarrekeningposten kostprijs omzet, verkoopkosten en algemene beheerkosten.

Lees meer ›22. Personeelsbeloningen

2019

23. Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit:

Lees meer ›23. Overige bedrijfsopbrengsten

2019

24. Verkoopkosten

De verkoopkosten bestaan uit:

Lees meer ›24. Verkoopkosten

2019

25. Algemene beheerkosten

De algemene beheerskosten bestaan uit:

Lees meer ›25. Algemene beheerkosten

2019

26. Bijzondere waardevermindering (im)⁠materiële vaste activa en gebruiksrechten leasecontracten

De bijzondere waardeverminderingen hebben betrekking op de immateriële vaste activa, de materiële vaste activa en gebruiksrechten leasecontracten.

Lees meer ›26. Bijzondere waardevermindering (im)⁠materiële vaste activa en gebruiksrechten leasecontracten

2019

27. Financiële baten en lasten

De post financiële baten en lasten kan als volgt worden gespecificeerd:

Lees meer ›27. Financiële baten en lasten

2019

28. Belastingen

De aansluiting tussen het nominale belastingtarief en de effectieve belastingdruk is als volgt:

Lees meer ›28. Belastingen

2019

29. Verbonden partijen

De transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van zakelijke gronden (at arm’s length). De voornaamste transacties zijn hieronder toegelicht.

Lees meer ›29. Verbonden partijen