GRI-tabel

Jumbo heeft dit jaar de indeling van haar verslaglegging aangepast op basis van GRI standards. Zie hieronder de GRI tabel.

GRI Standard #

Disclosure

Hoofdstuk / toelichting

Omissie jaarverslag 2019

General disclosures

Organisatieprofiel

102-1

Naam van de organisatie

Onze organisatie

 

102-2

Voornaamste merken, producten en/of diensten

Onze organisatie

 

102-3

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Onze organisatie

 

102-4

Het aantal landen waar de organisatie actief is
en namen van landen met ofwel grootschalige
activiteiten, ofwel met specifieke relevantie voor de duurzaamheidskwesties die in het verslag aan de orde komen

Onze organisatie

 

102-5

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm

Onze organisatie

 

102-6

Afzetmarkten (georgrafische verdeling, sectoren die worden bediend en soorten klanten/begunstigden)

Onze organisatie

 

102-7

Omvang van de verslaggevende organisatie

Kerngegevens

 

102-8

Samenstelling medewerkersbestand

Onze doelstellingen en impact

Onder onze doelstellingen en impact geeft Jumbo inzicht in het % medewerkers per leeftijdscategorie en man-vrouwverhouding. Er wordt geen nadere uitsplitsing gemaakt naar type contract (vast of tijdelijk, full-time en part-time). We gaan onderzoeken welke nadere uitsplitsing volgend jaar relevant is en opgenomen kan worden in ons jaarverslag.

102-9

Beschrijving van de toeleveringsketen van de organisatie

Onze missie, visie en strategie; Hoe wij waarde creeëren

 

102-10

Significante veranderingen tijdens de
verslagperiode wat betreft omvang, structuur,
eigendom of leveringsketen van de organisatie

Voorwoord; De omgeving waarin we opereren

 

102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de verslaggevende organisatie

Hoe wij waarde creëren; Risicomanagement

 

102-12

Extern ontwikkelde economische,
milieugerelateerde en sociale handvesten,
principes of andere initiatieven die door de
organisatie worden onderschreven

Over dit verslag

 

102-13

Belangrijkste lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en nationale en internationale belangenorganisaties

Onze stakeholders en materialiteitsmatrix

 

102-14

De verklaring van de hoogste beslissingbevoegde van de organisatie over de relevantie van duurzaamheid voor de organisatie en haar strategie voor de aanpak van duurzaamheid

Voorwoord

 

Ethiek en integriteit

102-16

Beschrijving van de door de organisatie
gehanteerde waarden, principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode.

Onze missie, visie en strategie; Risciomanagement

 

Corporate governance

102-18

De bestuursstructuur van de organisatie

Corporate governance

 

Stakeholder betrokkenheid

102-40

Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken

Onze stakeholders en materialiteitsmatrix

 

102-41

Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt

Materiële thema's

Jumbo heeft deze informatie kwalitatitef opgenomen in het jaarverslag in het hoofdstuk materiële thema's. We gaan onderzoeken welke nadere uitsplitsing volgend jaar relevant is en opgenomen kan worden in ons jaarverslag.

102-42

Basis voor inventarisatie en selectie van
belanghebbenden die moeten worden betrokken.

Onze stakeholders en materialiteitsmatrix

 

102-43

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken

Onze stakeholders en materialiteitsmatrix

 

102-44

De belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met belanghebbenden naar voren zijn gekomen en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd, onder meer via haar verslaggeving. Vermeld per onderwerp/vraagstuk door welke
groep belanghebbenden dit naar voren is
gebracht.

Onze stakeholders en materialiteitsmatrix

 

Rapportage

102-45

a. Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde jaarrekening of vergelijkbare stukken zijn opgenomen.

b. Overzicht van alle in de geconsolideerde jaarrekening of vergelijkbare stukken opgenomen ondernemingen die niet onder dit verslag vallen.

a. Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening (algemene toelichting)
b. Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening (algemene toelichting)

 

102-46

a. Proces voor het bepalen van de inhoud en
specifieke afbakening van het verslag.
b. Uitleg van de door de organisatie gehanteerde uitgangspunten voor het bepalen van de inhoud van het verslag.

a. Over dit verslag; Onze stakeholders en materialiteitsmatrix
b. Over dit verslag; Onze stakeholders en materialiteitsmatrix

 

102-47

Overzicht van alle materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de inhoud van het verslag zijn vastgesteld.

Onze stakeholders en materialiteitsmatrix

 

102-48

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze herformulering.

Over dit verslag

 

102-49

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening.

Over dit verslag

 

102-50

De verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft

Over dit verslag

 

102-51

De datum van het meest recente vorige verslag

19-feb-19

 

102-52

Verslaggevingscyclus

Jaarlijks

 

102-53

De gekozen 'in overeenstemming met'- optie

Over dit verslag

 

102-54

Het gekozen applicatieniveau

Standards

 

102-55

GRI Content Index

Standards

 

102-56

Beleid met betrekking tot assurance

Over dit verslag

 

Specific standard disclosures

Voedselverspilling

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Onze stakeholders en materialiteitsmatrix; Materiële thema's

 

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

 

103-3 De evaluatie van de management aanpak

 

Eigen indicator

Euro/kg weggegooid voedsel per
euro omzet

Onze doelstellingen en impact

In 2020 wordt een 0-meting uitgevoerd

Eigen indicator

# winkels samenwerking Voedselbank

Onze doelstellingen en impact

 

Verpakkingen en afval

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Onze stakeholders en materialiteitsmatrix; Materiële thema's

 

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

 

103-3 De evaluatie van de management aanpak

 

Eigen indicator

Kg verpakkingsmateriaal producten
per € omzet

 

In 2020 wordt een 0-meting uitgevoerd

Eigen indicator

Hoeveelheid afval (ton / M2 VVO)

Onze doelstellingen en impact

 

Gezonde producten

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Onze stakeholders en materialiteitsmatrix; Materiële thema's

 

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

 

103-3 De evaluatie van de management aanpak

 

Eigen indicator

% gezonde producten in huismerkassortiment

Onze doelstellingen en impact

 

Arbeidsomstandigheden in de keten

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Onze stakeholders en materialiteitsmatrix; Materiële thema's

 

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

 

103-3 De evaluatie van de management aanpak

 

Eigen indicator

Producten met sociaal keurmerk

 

In 2020 wordt een 0-meting uitgevoerd

Eigen indicator

% koffie met keurmerk

Onze doelstellingen en impact

 

Eigen indicator

% thee met keurmerk

Onze doelstellingen en impact

 

Eigen indicator

% chocolade met keurmerk

Onze doelstellingen en impact

 

Lokale betrokkenheid

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Onze stakeholders en materialiteitsmatrix; Materiële thema's

 

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

 

103-3 De evaluatie van de management aanpak

 

Eigen indicator

Score op klanttevredenheid

Onze doelstellingen en impact

In 2020 wordt een 0-meting uitgevoerd

Duurzame keten

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Onze stakeholders en materialiteitsmatrix; Materiële thema's

 

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

 

103-3 De evaluatie van de management aanpak

 

Eigen indicator

Producten met duurzaam keurmerk

 

In 2020 wordt een 0-meting uitgevoerd

Eigen indicator

Vis met keurmerk

Onze doelstellingen en impact

 

Eigen indicator

AGF met keurmerk

Onze doelstellingen en impact

 

Eigen indicator

# biologische producten

Onze doelstellingen en impact

 

Gezonde levensstijl

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Onze stakeholders en materialiteitsmatrix; Materiële thema's

 

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

 

103-3 De evaluatie van de management aanpak

 

Eigen indicator

# klanten bereikt op gebied van
personalized nutrition (foodcoach)

Onze doelstellingen en impact

In 2020 wordt een 0-meting uitgevoerd

Prijs-kwaliteitverhouding:

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Onze stakeholders en materialiteitsmatrix; Materiële thema's

 

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

 

103-3 De evaluatie van de management aanpak

 

Eigen indicator

Prijsperceptie

Onze doelstellingen en impact

 

Arbeidsvoorwaarden en werkomgeving binnen de organisatie:

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Onze stakeholders en materialiteitsmatrix; Materiële thema's

 

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

 

103-3 De evaluatie van de management aanpak

 

Eigen indicator

Uitslag MTO

Onze doelstellingen en impact

 

Eigen indicator

Trainingen

Onze doelstellingen en impact

 

Eigen indicator

E-learnings

Onze doelstellingen en impact

 

Eigen indicator

Opleidingen

Onze doelstellingen en impact

 

Dierenwelzijn

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Onze stakeholders en materialiteitsmatrix; Materiële thema's

 

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

 

103-3 De evaluatie van de management aanpak

 

Eigen indicator

Vlees-, eieren en zuivelproducten met keurmerk gericht op dierenwelzijn

 

In 2020 wordt een 0-meting uitgevoerd

Eigen indicator

Kip met keurmerk

Onze doelstellingen en impact

 

Eigen indicator

Varken met keurmerk

Onze doelstellingen en impact

 

Eigen indicator

Eieren met keurmerk

Onze doelstellingen en impact

 

Eigen indicator

Zuivel met keurmerk

Onze doelstellingen en impact

 

Energie en emissies

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Onze stakeholders en materialiteitsmatrix; Materiële thema's

 

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

 

103-3 De evaluatie van de management aanpak

 

Eigen indicator

CO2-footprint Jumbo Groep Holding

Onze doelstellingen en impact

 

Eigen indicator

Elektriciteitsverbruik Jumbo Groep
Holding (kWh / M2 VVO)

Onze doelstellingen en impact

 

Eigen indicator

Gasverbruik Jumbo Groep Holding
(M3 / M2 VVO)

Onze doelstellingen en impact

 

Eigen indicator

Totaal energieverbruik Jumbo Groep
Holding (MJ / M2 VVO)

Onze doelstellingen en impact

 

Eigen indicator

CO2-emissies per rolcontainer (kg
CO2-eq / rolcontainer)

Onze doelstellingen en impact

 

Eigen indicator

Carbon Footprint kg CO2-eq / M2
VVO

Onze doelstellingen en impact

 

Diversiteit en inclusie

103: Management Approach

103-1 Toelichting en afbakening per materieel onderwerp

Onze stakeholders en materialiteitsmatrix; Materiële thema's

 

103-2 De management aanpak en de onderdelen van deze aanpak

 

103-3 De evaluatie van de management aanpak

 

Eigen indicator

% leeftijdsopbouw

Materiële thema's; Onze doelstellingen en impact

 

Eigen indicator

% man-vrouwverhouding

Materiële thema's; Onze doelstellingen en impact