Corporate governance

Als familiebedrijf hecht Jumbo veel waarde aan het op transparante wijze besturen van de onderneming. We willen en moeten rekening houden met de belangen van veel verschillende stakeholders. Soms staan die op gespannen voet met elkaar en moeten we zorgvuldige afwegingen maken. Daarover, en over de wijze van bestuur, leggen we uitvoerig verantwoording af aan verschillende doelgroepen. Informatie over onze handelswijze delen we op Jumborapportage.com, Nieuws.Jumbo.com, Jumbo.com en via externe publicaties.