Duurzame boodschap

Als familiebedrijf en toonaangevende supermarktketen staat Jumbo midden in de samenleving. We voelen ons verantwoordelijk voor de wereld om ons heen, voor de huidige en toekomstige generaties. We geloven ook dat we de wereld alleen sámen echt kunnen verbeteren. Dat begint met het beste uit onszelf te halen, elke dag weer. We doen dit stap voor stap en in nauwe samenwerking met al onze medewerkers, ondernemers, klanten, leveranciers en andere stakeholders.

Hoe we te werk gaan

Jumbo Groep Holding kent één overkoepelend duurzaamheidsbeleid. De thema’s, ambities en doelstellingen passen we in principe toe op alle activiteiten die we ondernemen, zowel in Nederland als België. In bepaalde gevallen kan sprake zijn van enige differentiatie. De afdeling Corporate Communications & Sustainability maakt beleidsmatige keuzes ten aanzien van de verschillende materiële thema’s binnen het brede aandachtsgebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Per thema zorgt een speciaal ingesteld cross functioneel team voor de verankering en uitvoering van het beleid in de gehele Jumbo organisatie. De voortgang van de duurzaamheidsontwikkeling bij Jumbo is in 2020 gepresenteerd aan en besproken met de Directie, Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.