Waardecreatiemodel

In ons waardecreatiemodel staat beschreven hoe we het verschil maken; het waardeketenmodel (figuur op pagina 50) laat zien waar dit gebeurt. Het waardecreatiemodel maakt verder inzichtelijk welke vormen van sociaal, economisch en milieugerelateerd kapitaal we benutten, hoe we daar waarde aan toevoegen en wat dat de maatschappij oplevert. Het model is opgebouwd aan de hand van onze materialiteitsmatrix, strategie en duurzaamheidsthema’s en houdt rekening met de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Input

Wij onderscheiden vijf soorten kapitalen waarop wij waarde creëren, namelijk:

  • Geproduceerd kapitaal – Met alle bedrijfsonderdelen, van Supply Chain tot Formule, zorgen we ervoor dat onze klanten de Jumbo formule optimaal beleven.

  • Natuurlijk kapitaal – We investeren in een assortiment dat lekker, gezond en van goede kwaliteit is en bij de bedrijfsvoering letten we op de impact van ons handelen op mens, dier en milieu.

  • Menselijk en intellectueel kapitaal – We investeren met opleidingen en trainingen in medewerkers en bieden een goede werkomgeving met marktconforme arbeidsvoorwaarden.

  • Sociaal en relationeel kapitaal – We werken aan een efficiënte en verantwoorde besturing van de Jumbo organisatie en zijn in open dialoog met onze stakeholders.

  • Financieel kapitaal– We zorgen voor de continuïteit van Jumbo.

Business Model

Bij alles wat we doen, staat de klant op 1. Het vertrekpunt is dat boodschappen doen leuk moet zijn voor onze klanten. De 7 Zekerheden vormen daarvoor de basis. Aan de hand van onze meerjarenstrategie in combinatie met onze duurzaamheidsthema’s voegen we waarde toe voor onze stakeholders . De strategie is bepalend voor hoe we werken en welke keuzes we maken. Uiteraard staat het efficiënt en verantwoord besturen van Jumbo daarbij voorop en houden we rekening met mogelijke risico’s.

Output en impact

Het in 2020 behaalde resultaat is bij ‘output en impact' gekoppeld aan de vijf kapitalen waarop wij waarde creëren. Wij realiseren ons dat de impact van ons werk op de stakeholders verder gaat dan de cijfers alleen. Daarom geven we in het hoofdstuk Duurzame boodschap hier een extra toelichting op.

Sustainable Development Goals

Met onze activiteiten leveren wij een actieve bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dit zijn de werelddoelen voor duurzame ontwikkeling waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd. Bij Jumbo nemen we verantwoordelijkheid voor de volgende ontwikkelingsdoelen:

  • Gezondheid en welzijn (SDG3): verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden.

  • Waardig werk en economische groei (SDG 8): bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen.

  • Duurzame consumptie en productie (SDG12): verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen.

  ‌