Kerngegevens

in € miljoen

2020

2019

2018

2017

2016

Consumentenomzet Jumbo

9.685

8.432

7.405

7.010

6.679

Consumentenomzet EMTÉ

-

85

262

-

-

Consumentenomzet La Place

50

165

150

124

84

Consumentenomzet Jumbo Groep Holding (totaal)

9.736

8.682

7.817

7.134

6.763

      

Jaarrekeningomzet

7.737

6.874

6.331

5.734

5.443

      

Resultaat

     

Genormaliseerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)

753

637

376

354

315

Genormaliseerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) excl IFRS16

483

400

376

354

315

Gerapporteerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)

736

608

345

350

312

Gerapporteerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) excl IFRS16

448

371

345

350

312

Bedrijfsresultaat (EBIT)

237

188

181

204

178

Resultaat voor belastingen (EBT)

204

148

169

189

143

Resultaat na belastingen

137

115

160

156

109

Resultaat na belastingen (genormaliseerd voor tariefswijzigingen Vpb)

162

121

127

156

109

Genormaliseerde EBITDA in % van de jaarrekeningomzet

9,7%

9,3%

5,9%

6,2%

5,8%

EBIT in % van de jaarrekeningomzet

3,1%

2,7%

2,9%

3,6%

3,3%

Resultaat na belastingen (genormaliseerd) in % van de jaarrekeningomzet

2,1%

1,8%

2,0%

2,7%

2,0%

      

Vermogen

     

Eigen vermogen

689

601

555

440

319

Netto schuld

2.888

2.916

309

170

323

Netto schuld excl IFRS16

276

346

309

170

323

Netto schuld/genormaliseerde EBITDA (leverage ratio)

3,83

4,57

0,82

0,48

1,03

Netto schuld/genormaliseerde EBITDA (leverage ratio) excl IFRS16

0,57

0,86

0,82

0,48

1,03

      

Medewerkers

     

Aantal medewerkers Jumbo

43.507

41.707

37.806

33.024

32.814

Aantal medewerkers EMTÉ

-

-

2.863

-

-

Aantal medewerkers La Place

1.370

2.804

2.992

2.688

1.805

Aantal medewerkers Jumbo Groep Holding (totaal)

44.877

44.511

43.661

35.712

34.619

      

Vestigingen

     

Aantal Jumbo winkels

687

672

618

585

580

Aantal EMTÉ winkels

-

-

56

-

-

Aantal La Place restaurants

71

105

101

92

59