La Place

Resultaten

Foodserviceformule La Place kijkt terug op een uitzonderlijk jaar, waarin de meeste restaurants vanwege de uitbraak van het coronavirus gesloten moesten blijven. Mede als gevolg daarvan is de omzet in 2020 blijven steken op 50 miljoen (€ 165 miljoen in 2019). Gedurende het jaar zijn La Place medewerkers zoveel mogelijk ingezet bij onderdelen van de Jumbo organisatie.

Behouden werkgelegenheid

Net zoals alle horecabedrijven in Nederland, is La Place hard geraakt door de uitbraak van het coronavirus en de overheidsmaatregelen als gevolg daarvan. We hebben ons maximaal en succesvol ingespannen om een zeer groot deel van de La Place medewerkers aan het werk te houden bij andere onderdelen in de Jumbo organisatie, zoals de winkels, distributiecentra en thuisbezorging. Hierdoor is de werkgelegenheid gedurende 2020 niet in gevaar gekomen.

Geen overheidssteun

We hebben geen gebruik gemaakt van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling) die de overheid beschikbaar heeft gesteld, hoewel de economische schade van de gedwongen sluiting van La Place zeer fors is. Jumbo Groep Holding is sterk genoeg om de gederfde omzet op te vangen. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat andere bedrijven en ondernemers de overheidssteun harder nodig hebben dan wij. Onze medewerkers zijn in deze periode gewoon doorbetaald.

Alternatieve invulling voor 23 La Place vestigingen

Voor 23 restaurants zagen we helaas onvoldoende mogelijkheden om het gedurende 2020 ontwikkelde vernieuwde concept goed te kunnen uitvoeren. Vanwege de negatieve impact van de coronacrisis, in combinatie met ligging, omvang en te verwachten beperkte bezoekersaantallen, waren voor deze locaties de vooruitzichten op een rendabele exploitatie van het nieuwe concept ongunstig. Jumbo onderzoekt met de vastgoedeigenaren, geïnteresseerden en andere stakeholders alternatieve exploitatiemogelijkheden voor deze locaties. Dit moet leiden tot passende oplossingen. Voor de betrokken medewerkers zijn andere functies bij La Place en Jumbo beschikbaar.

Love at first bite

La Place wil met een reeks vernieuwingen en verbeteringen sterker uit de coronacrisis komen. Het nieuwe restaurantconcept All day good food fast combineert onder de noemer ‘Love at first bite' lekker, goed en vers eten met een presentatie die de zintuigen prikkelt en een snelle service waarbij gemak voorop staat. Het nieuwe La Place concept is in het najaar geïntroduceerd in de restaurants in Laren en Bruchem-De Lucht aan de A2. Stapsgewijs voeren de andere La Place restaurants het nieuwe concept in.

Samenwerking Vermaat Groep

La Place heeft overeenstemming bereikt over een strategische samenwerking met horecaspecialist Vermaat Groep. Als onderdeel van de samenwerking neemt Vermaat de exploitatie van 44 La Place restaurants over, waaronder één in Duitsland. Alle medewerkers van de betrokken restaurants komen in dienst van Vermaat. De Ondernemingsraad van La Place heeft positief geadviseerd over dit voornemen, dat naar verwachting in maart 2021 geëffectueerd zal zijn. De twee bedrijven gaan het La Place concept komende tijd samen verder ontwikkelen.

Jumbo blijft eigenaar van het La Place merk, vijf eigen restaurants, vier stationslocaties en de (inter)nationale franchiserelaties. Door deze samenwerking kan Jumbo zich verder focussen op de uitbreidingsplannen van de gemaksformule La Place Express en de verdere uitbreiding van La Place producten in de Jumbo winkels.

La Place Express

La Place heeft per 21 december 2020 vier La Place Express franchisevestigingen op de NS Stations van Utrecht, Leiden, Rotterdam en Den Haag overgenomen van HMSHost. Alle medewerkers gaan over naar La Place. Deze stap past in de strategie om het portfolio uit te breiden met kleinere locaties waar veel passantenstromen samenkomen. Nieuwe vestigingen van La Place Express zijn afgelopen maanden geopend in de Leidsestraat in Amsterdam, alsmede in binnenstedelijke Jumbo winkels te Amsterdam en Haarlem. Voor 2021 en de jaren daarna zijn meer openingen voorzien op drukke locaties, zoals NS stations en aantrekkelijke plekken in de binnensteden.