Omgeving

Jumbo wil goed, snel en onderscheidend inspelen op de omgeving waarin we opereren. Deze verandert continu en raakt ons op alle mogelijke manieren.

Klantwensen en -behoeften

Klanten stellen steeds meer prijs op gemak, ontzorging en foodbeleving. Ook merken we dat er een toenemende vraag is naar betere, lekkere, gezondere en duurzamere voeding. Dit heeft tot gevolg dat de traditionele scheidslijn tussen supermarkt en horeca aan het vervagen is – het zogenoemde blurring. Nieuwe spelers betreden de markt, onder meer met een onderscheidend aanbod van verse producten en een bijzondere klantbeleving.

Pandemie

Begin 2020 kregen we wereldwijd te maken met de uitbraak van het coronavirus. Dit had onder meer een grote impact op de voedselvoorziening. Leveranciers kregen niet alleen te maken met enorme stijgingen van de vraag, maar soms ook met dalingen. Op verschillende terreinen was het lastig om aan grondstoffen en verpakkingsmateriaal te komen. Productielocaties moesten aanpassingen doorvoeren om te voldoen aan de coronavoorschriften. In de hele voedselketen golden extra strenge hygiëne- en veiligheidsmaatregelen. Eind 2020 is deze situatie nog nagenoeg onveranderd.

Technologie en digitalisering

De consument ontdekt steeds vaker de voordelen van online boodschappen bestellen. Dit spoort bestaande én nieuwe aanbieders aan om te zoeken naar aantrekkelijke verdienmodellen in het digitale domein. Nieuwe, innovatieve betaalmethoden doen hun intrede in zowel de fysieke als digitale wereld. Het belang van digitale informatie – van online prijsvergelijkingen tot het interpreteren van klantdata – neemt alleen maar toe. In een markt waar de marges traditioneel klein zijn, is dit van zeer grote waarde.

Roep om transparantie

Het verzamelen en verwerken van klantdata is aan steeds strengere wet- en regelgeving gebonden. Dit vraagt om het scherp in de gaten houden van de juridische mogelijkheden en de acceptatie ervan door de klant. Klanten en maatschappelijke organisaties verlangen van bedrijven ook meer transparantie over hun activiteiten.

Wetgeving en arbeidsmarkt

De markt waarin we opereren is in sterke mate afhankelijk van veranderende wet- en regelgeving. Wijzigingen in milieu-, arbeids- en fiscale wetgeving hebben een directe invloed op de bedrijfsvoering. De klimaatplannen in wording van zowel de Nederlandse regering als de Europese Unie zullen vergaande gevolgen hebben voor het gehele bedrijfsleven. Nieuwe sociale wetten en regels, zoals de Wet Arbeidsmarkt in Balans sinds 1 januari 2020, de afschaffing van het jeugdloon vanaf 21 jaar sinds 2019 en de komst van de Franchisewet per 2021, vragen onder meer om aanpassing van overeenkomsten. De aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt leidt tot hogere kosten, net zoals de toenemende schaarste aan transportcapaciteit. Ook nieuwe fiscale regels en wijziging van btw-tarieven hebben een impact op de prijzen.

Zo raakt dit Jumbo

De snelle veranderingen in de markt en de maatschappij sporen Jumbo aan tot het voortdurend investeren in de eigen formule. Leidend blijven de veranderende wensen en behoeften van onze klanten, die we beantwoorden met aanzienlijke investeringen in aanbod en winkelbeleving. Zo hebben we de beweging ingezet van foodretail naar foodexperience, waarbij we het onderling versterkende effect van Jumbo en La Place benutten. De mogelijkheden van digitalisering en mechanisatie helpen om onze groei in goede banen te leiden. Hierdoor hebben we onoverkomelijk te maken met een opwaarts effect op de bedrijfskosten. Als reactie hierop kijken we voortdurend naar mogelijkheden om de bedrijfskosten te verlagen en het verdienmodel te optimaliseren. Dat is noodzakelijk om onze laagsteprijsbelofte aan de klant te blijven waarmaken.

Reactie op pandemie

De grootschalige uitbraak van het coronavirus heeft ons genoodzaakt aanzienlijke investeringen te doen in de veiligheid van onze medewerkers en klanten. Ook onze inspanningen om de nationale voedselvoorziening op peil te houden, brengen extra kosten met zich mee. Deze onvoorziene situatie vraagt verder om het actief meebewegen met de ontwikkelingen. Dat is met name zichtbaar bij La Place en Jumbo.com, waar we de bedrijfsmodellen snel hebben moeten aanpassen.

Service en personalisatie

De wereld om ons heen verandert in razend tempo. Bij Jumbo houden we al die veranderingen scherp in de gaten. We vragen ons permanent af wat dit betekent voor onze service aan de klant. Voor Jumbo is dit altijd de onderscheidende factor geweest. Persoonlijk contact is en blijft de belangrijkste maatstaf, maar we beseffen dat de wijze waarop dit contact plaatsvindt ook verandert. Klanten zijn steeds vaker online en meer onderweg. Bovendien verlangen zij bij hun vraag naar service een grotere mate van personalisatie. Bij Jumbo verwachten we dat de supermarkt van de toekomst veel meer een dienstverlenende functie zal hebben en niet louter een plek is om boodschappen te doen.