In dialoog met onze stakeholders

De contacten met onze stakeholders zijn altijd op basis van een open dialoog. We benutten verschillende gelegenheden, middelen en platforms om deze contacten goed te onderhouden. Jumbo is actief in diverse samenwerkingsverbanden en Publiek-Private Samenwerkingen (PPS). In de bijlage is een overzicht opgenomen.

Stakeholdergroep

Gespreksonderwerpen

Dialoog

Jumbo klanten

Prijs-kwaliteitverhouding, lokale betrokkenheid, gezonde levensstijl

Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek, contacten in de winkels, continu onderzoek via o.a. klantenpanels, Jumbo Service Centrum, sociale media

Jumbo medewerkers

Arbeidsvoorwaarden en werkomgeving binnen de organisatie, diversiteit en inclusie

Periodiek medewerkertevredenheidsonderzoek, medezeggenschap (Centrale Ondernemingsraad, OR hoofdkantoor, OR filialen, OR supply chain, OR La Place), vakbonden

Jumbo filiaalmanagers

Voedselverspilling, verpakkingen en afval, energie en emissies, lokale betrokkenheid, gezonde levensstijl, arbeidsvoorwaarden en werkomgeving binnen de organisatie, diversiteit en inclusie

Medewerkers, en daarnaast diverse bestuurs-, werk- en klankbordgroepen

Jumbo ondernemers

Voedselverspilling, verpakkingen en afval, energie en emissies, lokale betrokkenheid, gezonde levensstijl, arbeidsvoorwaarden en werkomgeving binnen de organisatie, diversiteit en inclusie

Ondernemersvereniging Jumbo, diverse bestuurs-, werk- en klankbordgroepen

Leveranciers

Duurzame keten, dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden in de keten, verpakkingen en afval, voedselverspilling,

(Leveranciers)bezoeken, een-op-een gesprekken, jaarlijkse leveranciersdag(en)

Overheid en politiek

Voedselverspilling, verpakkingen en afval, gezonde producten, arbeidsomstandigheden in de keten, lokale betrokkenheid, duurzame keten, gezonde levensstijl, prijs-kwaliteitverhouding, arbeidsvoorwaarden en werkomgeving binnen de organisatie, dierenwelzijn, energie en emissies, diversiteit en inclusie

Gemeenten, provincie Noord-Brabant en andere provincies, ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), bedrijfsbezoeken Kamerleden aan Jumbo winkels

Opiniemakers en maatschappelijke organisaties

Voedselverspilling, verpakkingen en afval, gezonde producten, arbeidsomstandigheden in de keten, lokale betrokkenheid, duurzame keten, gezonde levensstijl, prijs-kwaliteitverhouding, arbeidsvoorwaarden en werkomgeving binnen de organisatie, dierenwelzijn, energie en emissies, diversiteit en inclusie

Overleg met belangen- en maatschappelijke organisaties zoals CBL, STV, MVO NL, Wakker Dier, het Wereld Natuur Fonds, de Dierenbescherming, het Voedingscentrum, Milieudefensie, Missing Chapter Foundation, Oxfam Novib, Foodwatch, Max Havelaar, UTZ Certified, Rainforest Alliance, Solidaridad, RSPO, RTRS, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, WeCycle, Fairfood International, Greenpeace, World Animal Protection, Natuur en Milieu, HIVOS, MSC, ASC, ZLTO, Eyes on Animals, Urgenda, Fair Food, Hivos, Nationaal Actieplan Groente en Fruit, Consumentenbond, Unicef, Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid en JOGG

Samenwerking met opleidingsinstituten, zoals HAS Hogeschool, de Haagse Hogeschool, Erasmus Universiteit Rotterdam, Wageningen University & Research

Kennisuitwisseling met o.a. retail experts en financiers