Stakeholders

We hechten veel waarde aan een open dialoog met al onze stakeholders. Door goed te luisteren naar wat er speelt in onze naaste omgeving kunnen we veel leren. Gedeelde inzichten en kennis stellen ons in staat om beter in te spelen op verschillende ontwikkelingen in de maatschappij.

Bij Jumbo hebben we zeven groepen stakeholders gedefinieerd, te weten:

Stakeholdergroep

Beschrijving

Jumbo klanten

Jumbo is om de klant heen gebouwd. Onze klanten vormen een representatieve afspiegeling van de Nederlandse bevolking.

Jumbo medewerkers

Onze medewerkers zijn cruciaal voor het op een excellente wijze uitvoeren van de Jumbo formule. Deze groep omvat medewerkers met een vast of tijdelijk dienstverband bij Jumbo (inclusief ingehuurde medewerkers).

Jumbo filiaalmanagers

Filiaalmanagers van Jumbo zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van Jumbo vestigingen

Jumbo ondernemers

Jumbo is de grootste franchiseorganisatie van Nederland. De franchisenemers van Jumbo zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van de eigen Jumbo franchisewinkel(s) en aangesloten bij de Ondernemersvereniging Jumbo.

Leveranciers

Jumbo werkt intensief samen met haar leveranciers en streeft hierbij naar een strategisch partnerschap voor de langere termijn. Hoewel we bij Jumbo niet rechtstreeks zakendoen met agrarische toeleveranciers, zoals telers of veehouders, zijn we ons bewust van onze rol in de keten. In deze groep gaat het om leveranciers van Jumbo, zowel huismerkproducenten als merkfabrikanten.

Overheid en politiek

Jumbo heeft regelmatig contact met vertegenwoordigers van overheid en politiek. Het gaat hier vooral om relevante stakeholders in de politiek-bestuurlijke arena met invloed op ons beleid rondom de materiële thema’s, inclusief toezichthouders.

Opiniemakers en maatschappelijke organisaties

Jumbo heeft regelmatig contact met relevante retail experts, maatschappelijke organisaties, NGO’s, kennisinstituten, brancheorganisaties etc. Deze contacten richten zich op het afstemmen van ambities voor de langere termijn en vinden onder meer plaats op directieniveau.