Organisatie en risicobeheersing

Het tijdig onderkennen van en op een juiste wijze inspelen op mogelijke risico’s is belangrijk voor het realiseren van onze strategische doelstellingen. Van effectief risicomanagement kan alleen sprake zijn als er volop ruimte is voor een actieve en open dialoog met al onze stakeholders, met gelegenheid om de belangrijkste risico’s te benoemen en te wegen. De mate waarin we bereid zijn risico te nemen, is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en Directie. Voor het monitoren van bestaande en opkomende risicogebieden vindt ondersteuning plaats door een cross-functioneel Risk Management team. In deze lijn is ook de verantwoordelijkheid belegd voor het omgaan met risico’s en het vormgeven van passende maatregelen. Deze maatregelen zijn geïntegreerd in de strategie, procedures en controles, waaronder de planning & control cyclus en de bedrijfsvergelijkingen op winkelniveau en tussen distributiecentra.   

De controleomgeving omvat het gedrag, de bedrijfscultuur en de deskundigheid van de medewerkers ten aanzien van (risico)beheersing, administratieve organisatie en een adequaat functionerend Internal Control Framework (ICF). Onze medewerkers denken na over zowel kansen als risico’s die verbonden zijn aan het realiseren van onze strategische doelstellingen en ambities. Die manier van denken is onderdeel van ons Jumbo DNA en vormt samen met Jumbo’s gedragscode ‘Code Geel’ een belangrijk vertrekpunt om de juiste keuzes en (risico)afwegingen met elkaar te maken. De Raad van Bestuur en Directie stellen hoge eisen aan deze controleomgeving en aan de waarden die Jumbo als familiebedrijf belangrijk vindt. Zij leggen op vaste momenten daarover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en het Audit Committee.

De Internal Audit functie (IAF) monitort het proces van strategische risicobeheersing en voert onder meer audit- en advieswerkzaamheden uit op de operationele processen om te toetsen of de processen beheerst worden. Het ICF is door het gebruik van preventieve en geautomatiseerde controles verder geoptimaliseerd. Ook wordt het zogeheten Three Lines of Defense model verder uitgerold, waarbij de verantwoordelijkheid steeds duidelijker wordt belegd bij afdelingen met operationele taken. Controlling vult hier de rol van de tweede lijn in en IAF monitort en beoordeelt het stelsel als derde lijn. IAF rapporteert de uitkomsten aan de verantwoordelijke Directieleden, de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en het Audit Committee. 

Jumbo is bereid om verantwoorde ondernemersrisico’s te nemen voor het realiseren van haar strategische doelstellingen, waarbij de belangen van stakeholders continu centraal staan. Jumbo vermijdt echter risico’s die gerelateerd zijn aan wet- en regelgeving, veiligheid van klanten en medewerkers, bedrijfscontinuïteit, productveiligheid, en kwaliteit en reputatie.