Risicomanagement

Ons succes is in sterke mate gebaseerd op onze missie en visie, de kwaliteit van onze medewerkers en ondernemers, en de kracht om samen kansen te signaleren en te benutten. We realiseren ons dat we bij onze werkzaamheden te maken kunnen krijgen met risico‚Äôs. Om succesvol uitvoering te geven aan onze strategie is risicomanagement daarom een geïntegreerd onderdeel van de bedrijfsvoering.