Vier strategische speerpunten

In 2020 zijn we met onze medewerkers, ondernemers en leveranciers blijven werken aan de uitvoering van onze meerjarenstrategie. We vinden het belangrijk om hierbij continu in dialoog te zijn met onze stakeholders. Om de strategische koers kracht bij te zetten, leggen we de nadruk op vier speerpunten.