Voorwoord

Het afgelopen boekjaar was in verschillende opzichten uitzonderlijk. We zijn erin geslaagd om vast te houden aan onze meerjarenstrategie en liggen op koers met het realiseren van de geplande omzetgroei. Dat stemt tot tevredenheid. Toch voelt dit aanhoudende succes anders dan in voorgaande jaren. De corona-uitbraak heeft veel leed veroorzaakt en daarmee een schaduw geworpen over 2020. Onze focus lag op het waarborgen van de veiligheid van onze klanten en medewerkers en het op peil houden van de voedselvoorziening.

Voedselvoorziening

Bij Jumbo hebben we ons met al onze medewerkers, ondernemers en leveranciers gedurende het jaar tot het uiterste ingespannen om de voedselvoorziening op peil te houden en een veilige en prettige winkel- en werkomgeving te waarborgen. We zijn er trots op dat iedereen zich met grote betrokkenheid heeft ingezet om de essentiële functie van ons winkelbedrijf te vervullen. Het uitdragen van zo’n grote maatschappelijke verantwoordelijkheid overstijgt het belang van extra omzet. We hebben veel waardering voor de geweldige inzet van al onze mensen. Dag in dag uit zijn we blijven werken aan onze ambitie om boodschappen doen leuk te maken voor onze klanten. Daarvoor hebben we flink wat extra stappen gezet.

Omzetontwikkeling

Jumbo Groep Holding als geheel heeft 2020 afgesloten met een totale consumentenomzet van € 9,74 miljard. De consumentomzet onder de Jumbo formule is gestegen met maar liefst € 1,25 miljard tot € 9,69 miljard, een groei van 15%. Het boekjaar 2020 telde 53 in plaats van 52 weken. Gecorrigeerd voor deze extra omzetweek zou de groei ten opzichte van 2019 ongeveer 13% bedragen. De autonome omzetgroei van de bestaande winkels bedroeg 11% (9% na correctie voor de extra week). In Nederland is het marktaandeel van Jumbo dit jaar verder gestegen en nadert nu de 22% (bron: Nielsen).

Altijd en overal

Vanuit de overtuiging dat onze klanten altijd en overal bij Jumbo terecht moeten kunnen voor al hun boodschappen, hebben we in 2020 weer volop ingezet op onze omnichannel-strategie. We zien steeds duidelijker dat ons winkelnetwerk en de onlinekanalen elkaar versterken. Vanwege de extra drukte in de winkels zijn meer klanten uitgeweken naar Jumbo.com en hebben zo de voordelen van thuisbezorging ontdekt. De sterk toenemende vraag naar online boodschappen doen, vereist voortdurende capaciteitsuitbreiding. Zo is het aantal bezorghubs in 2020 met de nieuwe locaties Breda en Heerhugowaard gegroeid tot zes in totaal. Verdere uitbreiding blijft hoog op de agenda staan, onder meer met de komst van een derde Jumbo
E-fulfilment Center (EFC) begin 2021 in Bleiswijk. Ondanks de aanhoudende groei van online blijft het belang van een sterk winkelnetwerk onverminderd groot. In 2020 hebben we in Nederland tien winkels toegevoegd aan ons bestand, onder meer op gewilde stadslocaties in Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Haarlem. Op dit soort locaties willen we onze positie komende jaren verder versterken. Dat geldt ook voor onze positie op de Belgische markt, waar we door de opening van vijf nieuwe vestigingen in 2020 inmiddels actief zijn met in totaal acht Jumbo winkels.

Actief, lekker en gezond

We merken dat de corona-uitbraak bijdraagt aan zowel toename van de vraag van gezond en lekker eten, als de belangstelling voor een actieve levensstijl. Dit sterkt ons in de overtuiging dat we met ons aanbod op de juiste weg zijn. Met een lekker, gezond en hoogwaardig productaanbod voorzien we consequent in de actuele behoefte van de consument, onder meer met innovaties uit ons eigen Jumbo Foodcollege. De ontwikkeling van gezonde en smakelijke kant-en-klaar maaltijden voor thuis en nieuwe gerechten voor La Place is bij de Jumbo Foodcollege gedurende 2020 onverminderd doorgegaan. Bovendien dragen de successen van Team Jumbo-Visma bij aan het stimuleren van onze klanten tot een gezondere levensstijl met de juiste voeding en voldoende beweging. We vergemakkelijken dit met de Jumbo Foodcoach app, die we steeds breder beschikbaar stellen. Dit innovatieve digitale hulpmiddel voor gepersonaliseerd advies over gebalanceerde voeding is sinds 2020 naast voor wielrenners ook toegankelijk voor hardlopers en zal in 2021 beschikbaar zijn voor nieuwe groepen amateursporters.

Digitale klantrelatie

In 2020 zijn we op meerdere gebieden blijven investeren in de digitale relatie met onze klanten. We zien een grote behoefte aan gemak en vernieuwing en kunnen daar met laagdrempelige digitale hulpmiddelen voor een belangrijk deel aan beantwoorden. Dat blijkt onder meer uit de vele enthousiaste reacties op en de groei van het in 2019 geïntroduceerde klantenprogramma Jumbo Extra’s. De bijbehorende app heeft in 2020 landelijke dekking gekregen. Met Jumbo Extra’s voegen we waarde toe aan de dagelijkse boodschappen en zijn we in staat ons aanbod verder te personaliseren en maatwerk service te leveren. Bovendien kunnen we onze klanten met fraaie acties en geschenken beter belonen voor hun merktrouw. In 2020 zijn we verder blijven investeren in slimme betaaloplossingen, die ertoe bijdragen dat boodschappen doen leuker en gemakkelijker wordt.

Gemechaniseerde distributie

Sinds het najaar van 2020 krijgen het merendeel van de Jumbo winkels hun langer houdbare producten bevoorraad vanuit het nieuwe gemechaniseerde Nationale Distributiecentrum (NDC) in Nieuwegein. Afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan het realiseren van dit complex met een totale vloeroppervlakte van 45.000 m2. We zijn er trots op dat ‘Nieuwegein’ het hoogste BREEAM-certificaat voor duurzaam bouwen heeft ontvangen. Door deze toekenning behoort het NDC tot de duurzaamste gebouwen van zijn soort in Europa.

Passie voor de klant en kostenbeheersing

Ook in 2020 hebben we in onze organisatie op alle vlakken gewerkt aan het verhogen van de efficiëntie en het in toom houden van de uitgaven. We vinden het erg belangrijk dat we onze klanten kunnen blijven ontvangen met onze altijd lage prijzen. Evenzeer willen we dat onze organisatie klantgericht, slagvaardig en ondernemend blijft. Onder de projectnaam 'Licence to grow' werken we daar continu aan. Per 7 september 2020 is voor het Jumbo hoofdkantoor in Veghel een aangepaste organisatiestructuur van kracht. Deze telt minder fte's en is slagvaardiger en wendbaarder dan voorheen. Passie voor de klant en een scherp oog voor kostenbewustzijn zijn stevig verankerd in de nieuwe organisatie.

Verantwoordelijkheid nemen

Onze rol als maatschappelijk betrokken onderneming met een grote verantwoordelijkheidszin hebben we tijdens de coronapandemie zo goed mogelijk getracht te vervullen. We hebben geen gebruik gemaakt van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling) die de overheid beschikbaar heeft gesteld, aangezien Jumbo Groep Holding sterk genoeg is om de gederfde omzet op te vangen. Daarnaast zijn we ervan overtuigd dat andere bedrijven en ondernemers de overheidssteun harder nodig hebben dan wij.

We vinden het belangrijk om midden in de samenleving te staan, op een groot aantal terreinen. Een verdere verduurzaming van ons aanbod blijft een topprioriteit. We willen verduurzamen vanuit de basis en zo impact hebben op de generaties van vandaag én morgen. Dat doen we bij voorkeur in een nauwe samenwerking met belangenorganisaties en andere stakeholdergroepen, waarbij we samen op zoek zijn naar een afgewogen balans tussen de behoeften van mens, dier en milieu. Soms zijn er tegengestelde belangen in het spel of is er sprake van dermate grote en complexe thema’s dat geen eenvoudige oplossingen voorhanden zijn. Neem de problematiek waarmee de Nederlandse boeren te kampen hebben. Wel geloven we in het belang van een open en constructieve dialoog tussen alle betrokkenen en dragen daar graag aan bij.

Verdere groei

In ons jubileumjaar 2021 blijven we Jumbo op de kaart zetten als 100% klantgericht bedrijf. Vanuit deze ambitie willen we het honderdjarige bestaan van ons familiebedrijf samen met alle medewerkers, ondernemers en leveranciers kracht bijzetten. We gaan ook enthousiast en doelgericht door met onze reis van foodretail naar foodexperience. In nóg meer winkels en met een aanbod dat nóg lekkerder en gezonder is. Dat doen we door te blijven werken aan een sterke, ondernemende organisatie met een scherp oog voor kostenbeheersing. Daar houden we aan vast bij het ontwerpen van ons volgende Meerjarenplan, waarvoor we in 2021 de eerste stappen zetten.

We rekenen erop dat we in ons jubileumjaar de groei van de afgelopen jaren kunnen voortzetten. De eerder uitgesproken verwachting van een consumentenomzet over 2021 van € 10 miljard blijft daarmee overeind.

Veghel, 23 februari 2021

Raad van Bestuur
Jumbo Groep Holding B.V.

Frits van Eerd
Ton van Veen
Colette Cloosterman-van Eerd
Cees van Vliet