Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat over 2020

in € 1.000

Noot

2020

2019

Resultaat na belastingen

 

136.872

114.880

    

Resultaten die niet zullen worden gereclassificeerd

   

naar de winst- en verliesrekening

   

Actuariële resultaten op toegezegde-pensioenregelingen

14

3.875

800

Belastingen over mutaties op toegezegde-pensioenregelingen

15

-970

-162

Reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten

17

10

151

Belastingen over reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten

15

-2

-31

  

2.913

758

Totaalresultaat

 

139.875

115.638

    

Totaalresultaat toekomende aan aandeelhouders

 

139.785

115.638