Geconsolideerd verloop groepsvermogen 2020

Het verloop van het groepsvermogen over 2020 is als volgt (zie noot 11):

 

Geplaatst

Algemene

Onverdeeld

Totaal groeps-

voor winstbestemming, in € 1.000

kapitaal

reserves

resultaat

vermogen

Stand begin boekjaar 2020

8

486.451

114.880

601.339

     

Resultaat na belastingen

-

-

136.872

136.872

Winstbestemming voorgaand boekjaar

-

114.880

-114.880

-

Actuariële resultaten op toegezegde-pensioenregelingen

-

2.905

-

2.905

Reële waarde afgeleide financiële instrumenten

-

8

-

8

Totaalresultaat

-

117.793

21.992

139.785

     

Uitkering dividend aan Stichting Jumbo Groep

-

-52.500

-

-52.500

Totaal mutaties in relatie aandeelhouders

-

-52.500

-

-52.500

     

Stand einde boekjaar 2020

8

551.744

136.872

688.624

Het verloop van het groepsvermogen over 2019 is als volgt:

 

Geplaatst

Algemene

Onverdeeld

Totaal groeps-

voor winstbestemming, in € 1.000

kapitaal

reserves

resultaat

vermogen

Stand begin boekjaar 2019 vóór toepassing IFRS16

8

395.092

160.194

555.294

     

Eerste toepassing IFRS16

-

-

-

-

Stand begin boekjaar 2019 met toepassing IFRS16

8

395.092

160.194

555.294

     

Resultaat na belastingen

-

-

114.880

114.880

Winstbestemming voorgaand boekjaar

-

160.194

-160.194

-

Actuariële resultaten op toegezegde-pensioenregelingen

-

638

-

638

Reële waarde afgeleide financiële instrumenten

-

120

-

120

Totaalresultaat

-

160.952

-45.314

115.638

     

Aanpassing zegelverplichtingen

-

-17.093

-

-17.093

Totaal overige mutaties eigen vermogen

-

-17.093

-

-17.093

     

Uitkering dividend aan Stichting Jumbo Groep

-

-52.500

-

-52.500

Totaal mutaties in relatie aandeelhouders

-

-52.500

-

-52.500

     

Stand einde boekjaar 2019

8

486.451

114.880

601.339