1. Immateriële vaste activa

Het verloop van de immateriële vaste activa over 2020 is als volgt:

  1. Goodwill

  2. Merknamen

  3. Vestigingspunten

  4. (Zelfontwikkelde) software

  5. Overige

 

1

2

3

4

5

Totaal
2020

Stand begin boekjaar

      

Aanschafwaarde

756.477

32.059

1.123.131

249.981

62.978

2.224.626

Cumulatieve amortisaties

-

-

-443.246

-102.246

-48.655

-594.147

Boekwaarde begin boekjaar

756.477

32.059

679.885

147.735

14.323

1.630.479

       

Mutaties gedurende het boekjaar

      

Investeringen

-

-

39.968

84.799

19.325

144.092

Verwervingen via bedrijfscombinaties

3.880

-

19.826

-

-

23.706

Amortisaties

-

-

-53.751

-45.517

-6.451

-105.719

Bijzondere waardeverminderingen

-6.072

-

-

-320

-

-6.392

Terugname bijzondere waardeverminderingen

-

-

7.126

-

-

7.126

 

-2.192

-

13.169

38.962

12.874

62.813

       

Stand einde boekjaar

      

Aanschafwaarde

754.285

32.059

1.182.477

334.460

81.963

2.385.244

Cumulatieve amortisaties

-

-

-489.423

-147.763

-54.766

-691.952

Boekwaarde einde boekjaar

754.285

32.059

693.054

186.697

27.197

1.693.292

Het verloop van de immateriële vaste activa over 2019 is als volgt:

 

1

2

3

4

5

Totaal 2019

Stand begin boekjaar

      

Aanschafwaarde

750.252

32.299

1.094.093

176.114

60.177

2.112.935

Cumulatieve amortisaties

-

-

-398.816

-67.063

-41.934

-507.813

Boekwaarde begin boekjaar

750.252

32.299

695.277

109.051

18.243

1.605.122

       

Mutaties gedurende het boekjaar

      

Investeringen

-

-

10.064

73.640

3.037

86.741

Verwervingen via bedrijfscombinaties

6.225

-

20.371

-

-

26.596

Vervreemdingen

-

-

-1.222

-

-

-1.222

Overboekingen binnen immateriële vaste activa

-

-

-

227

-227

-

Overboekingen van voor verkoop aangehouden activa

-

-

111

-

-

111

Amortisaties

-

-

-53.149

-35.183

-6.730

-95.062

Bijzondere waardeverminderingen

-

-240

-3.070

-

-

-3.310

Terugname bijzondere waardeverminderingen

-

-

11.503

-

-

11.503

 

6.225

-240

-15.392

38.684

-3.920

25.357

       

Stand einde boekjaar

      

Aanschafwaarde

756.477

32.059

1.123.131

249.981

62.978

2.224.626

Cumulatieve amortisaties

-

-

-443.246

-102.246

-48.655

-594.147

Boekwaarde einde boekjaar

756.477

32.059

679.885

147.735

14.323

1.630.479

Voor een nadere toelichting op de bijzondere waardeverminderingen en de terugname daarvan wordt verwezen naar noot 26.

Goodwill

De goodwill is gevormd als gevolg van de verwerving van Super de Boer, C1000, EMTÉ, Agrimarkt en een aantal vestigingen van Udea in 2020 (€ 3.880). De goodwill bestaat voornamelijk uit voordelen op de inkoopmarkt door volumevoordelen en daardoor betere marges en verwachte synergievoordelen mede op het gebied van een betere landelijke dekking en daardoor lagere kosten per eenheid.

Merknamen

Onder merknamen is de merknaam La Place verantwoord, verkregen bij de acquisitie van La Place in 2016. 

Vestigingspunten 

Onderdeel van de investeringen en verwervingen van vestigingspunten betreft overgenomen winkels van Udea (€ 10.486) en van HEMA (€ 27.400). 

Overige 

De mutatie in de overige immateriële vaste activa wordt grotendeels veroorzaakt door de samenwerkingsovereenkomst die Jumbo en HEMA eind 2019 hebben gesloten. Op basis van deze samenwerkingsovereenkomst houdt Jumbo het exclusieve recht om als food retailer met ingang van 2020 HEMA producten aan het assortiment in de winkels toe te voegen (€ 16.900).