11. Groepsvermogen

Geplaatst kapitaal

Het geplaatste en gestorte kapitaal ultimo boekjaar 2020 bestaat uit 8.008 gewone aandelen (2019: 8.008). De nominale waarde per gewoon aandeel bedraagt € 1 (1 euro).

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 90, bestaande uit 90.000 gewone aandelen, elk groot € 1 (1 euro).

Alle aandelen zijn gerechtigd tot dividend.

Algemene reserves

De algemene reserves worden aangehouden door Jumbo op grond van statutaire bepalingen. Het saldo staat ter beschikking van de aandeelhouders met uitzondering van de wettelijke reserves op grond van de Nederlandse wet- en regelgeving, zoals vermeld onder noot 2 van de toelichting op de vennootschappelijke balans.

In 2020 is een dividend van € 52.500 uitgekeerd aan Stichting Jumbo Groep (tevens aandeelhouder en investeerder in Jumbo Onroerend Goed B.V.). 

De mutaties in de algemene reserves worden uiteengezet in het geconsolideerd verloop van het groepsvermogen.

Onverdeeld resultaat

Het onverdeeld resultaat wordt gevormd door het saldo van winsten die niet zijn uitgekeerd. Het saldo staat ter beschikking van de aandeelhouders. De mutaties in het onverdeeld resultaat worden uiteengezet in het geconsolideerd verloop van het groepsvermogen.

Winst en dividend per aandeel

 

2020

2019

Gewogen gemiddeld aantal aandelen

8.008

8.008

   

Gewone winst per aandeel (x €1)

€ 17.092

€ 14.346

Verwaterde winst per aandeel (x €1)

€ 17.092

€ 14.346

Dividend per aandeel (x €1)

€ 6.556

€ 6.556