6. Voor verkoop aangehouden activa

De voor verkoop aangehouden activa bestaan uit:

 

2020

2019

Materiële vaste activa

28.736

17.939

 

28.736

17.939

De voor verkoop aangehouden activa betreffen activa die beschikbaar zijn voor desinvestering en waarvan de effectuering naar verwachting binnen 12 maanden wordt gerealiseerd.

De verkoopopbrengsten van voor verkoop aangehouden activa zijn verwerkt als overige bedrijfsopbrengsten. Zie noot 23.