20. Netto-omzet

De netto-omzet is de omzet (exclusief btw) die is gerealiseerd door Jumbo en La Place. Dit betreft de omzet die is gerealiseerd door verkopen via de eigen winkels en restaurants en via de distributiecentra aan derden (met name franchisenemers).

Lees meer ›20. Netto-omzet

21. Kostprijs omzet

De kostprijs omzet bestaat uit:

Lees meer ›21. Kostprijs omzet

22. Personeelsbeloningen

De personeelsbeloningen zijn in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de jaarrekeningposten kostprijs omzet, verkoopkosten en algemene beheerkosten.

Lees meer ›22. Personeelsbeloningen

23. Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit:

Lees meer ›23. Overige bedrijfsopbrengsten

24. Verkoopkosten

De verkoopkosten bestaan uit:

Lees meer ›24. Verkoopkosten

25. Algemene beheerkosten

De algemene beheerskosten bestaan uit:

Lees meer ›25. Algemene beheerkosten

26. Bijzondere waardeverminderingen

De bijzondere waardeverminderingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Lees meer ›26. Bijzondere waardeverminderingen

27. Financiële baten en lasten

De post financiële baten en lasten kan als volgt worden gespecificeerd:

Lees meer ›27. Financiële baten en lasten

28. Belastingen

De aansluiting tussen het nominale belastingtarief en de effectieve belastingdruk is als volgt:

Lees meer ›28. Belastingen

29. Verbonden partijen

De transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van zakelijke gronden (at arm’s length). De voornaamste transacties zijn hieronder toegelicht.

Lees meer ›29. Verbonden partijen