22. Personeelsbeloningen

De personeelsbeloningen zijn in de winst- en verliesrekening verantwoord onder de jaarrekeningposten kostprijs omzet, verkoopkosten en algemene beheerkosten. De personeelsbeloningen zijn als volgt samengesteld:

 

2020

2019

Salarissen

-581.580

-523.872

Sociale lasten

-93.942

-85.893

Pensioenlasten uit hoofde van toegezegde-pensioenregelingen

53

9

Pensioenlasten uit hoofde van toegezegde-bijdrageregelingen

-37.550

-34.659

Overige personeelsbeloningen

-10.113

-7.108

 

-723.132

-651.523

In 2020 waren gemiddeld 16.445 fulltime equivalenten (2019: 16.224) in dienst van Jumbo, waarvan 299 (2019: 135) buiten Nederland.