23. Overige bedrijfsopbrengsten

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit:

 

2020

2019

Opbrengsten verhuur onroerend goed

103.395

95.649

Reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten

40.100

-

Geleverde diensten aan franchisenemers

10.505

9.644

Opbrengsten uit verkoop onroerend goed

188

5.233

Overige

26.280

9.165

 

180.468

119.691

Het uitgangspunt van Jumbo is om geen panden voor verkooplocaties in eigendom te hebben. De opbrengsten verhuur onroerend goed hebben daarom enkel betrekking op opbrengsten uit subleaseovereenkomsten.

De reële waardemutatie afgeleide financiële instrumenten betreft de reële waarde mutatie op de aangehouden rentederivaten (€ 128) en de reële waardemutatie op de koopoptie bij Supermarkt Vastgoed Fonds (€ 39.972). De koopoptie bij Supermarkt Vastgoed Fonds is in 2020 uitgeoefend en gaf recht op de aankoop van 70 vastgoedpanden tegen individuele waarde, met peildatum 31 december 2019. Gezien de waardestijging van foodretailvastgoed gedurende 2020 en de mogelijkheid om een grote vastgoedportefeuille aan te kopen heeft de koopoptie in 2020 een waarde gekregen. Op 29 december 2020 heeft Jumbo deze koopoptie uitgeoefend.

In 2020 bestaat de opbrengst uit verkoop onroerend goed voor € 881 uit opbrengsten sale en leaseback transacties (2019: € 1.231) en voor € 693 uit boekverliezen op verkoop onroerend goed.

Door het uitoefenen van de koopoptie bij Supermarkt Vastgoed Fonds heeft Jumbo 70 panden aangekocht en 67 direct doorverkocht, waarvan 62 aan Annexum Invest B.V. Deze aankoop heeft geleid tot het vrijvallen van een gedeelte van de triple-net verplichting (€ 20.426). Deze vrijval is verwerkt als overige bedrijfsopbrengst.