29. Verbonden partijen

De transacties met verbonden partijen vinden plaats op basis van zakelijke gronden (at arm’s length). De voornaamste transacties zijn hieronder toegelicht.

Stichting Jumbo Groep

De bestuurders van Stichting Jumbo Groep zijn lid van of nauw verwant aan de statutaire directie van Jumbo Groep Holding B.V.

F.E.G. Beheer B.V.

De bestuurder van F.E.G. Beheer B.V. is lid van de statutaire directie van Jumbo Groep Holding B.V. De transacties met F.E.G. Beheer B.V. bestaan uit managementvergoedingen.

C.E.G. Beheer B.V.

De bestuurder van C.E.G. Beheer B.V. is lid van de statutaire directie van Jumbo Groep Holding B.V. De transacties met C.E.G. Beheer B.V. bestaan uit managementvergoedingen en verkoop en huur van onroerend goed.

M.E.G. Beheer B.V.

De bestuurder van M.E.G. Beheer B.V. is nauw verwant aan de statutaire directie van Jumbo Groep Holding B.V. De transacties met M.E.G. Beheer B.V. bestaan uit managementvergoedingen en verkoop en huur van onroerend goed.

Van Eerd Beheer B.V.

De bestuurder van Van Eerd Beheer B.V. is nauw verwant aan de statutaire directie van Jumbo Groep Holding B.V. De transacties met Van Eerd Beheer B.V. bestaan uit verkoop en huur van onroerend goed. De transacties met betrekking tot huur van onroerend goed in 2020 hebben een totaalbedrag van € 13.343 (2019: € 13.300).

Jumbo Onroerend Goed B.V.

Jumbo Onroerend Goed B.V. kent bestuurders die ook lid zijn van de statutaire directie van Jumbo Groep Holding B.V. De transacties met Jumbo Onroerend Goed B.V. voor een totaalbedrag van € 6.267 (2019: € 4.046) bestaan met name uit de huur van onroerend goed.

La Place Food Vastgoed B.V.

La Place Food Vastgoed B.V. kent bestuurders die ook lid zijn van de statutaire directie van Jumbo Groep Holding B.V. De transacties met La Place Food Vastgoed Goed B.V. voor een totaalbedrag van € 3.700 (2019: € 3.932) bestaan met name uit de huur van onroerend goed.

Van Eerd Onroerend Goed B.V.

Van Eerd Onroerend Goed B.V. kent bestuurders die ook lid zijn van de statutaire directie van Jumbo Groep Holding B.V. De transacties met Van Eerd Onroerend Goed B.V. voor een totaalbedrag van € 4.824 (2019: € 1.911) bestaan met name uit de huur van onroerend goed en doorbelastingen van investeringen.

Jaguar Bidco B.V.

Jaguar Bidco B.V. kent bestuurders die ook lid zijn van de statutaire directie van Jumbo Groep Holding B.V. De transactie met Jaguar Bidco B.V. in 2020 betreft een voorwaardelijke verplichting tot het verstrekken van een lening van € 50.000.

DCJ B.V.

DCJ B.V. kent bestuurders die ook bestuurder zijn van Jumbo Groep Holding B.V. De transacties met DCJ B.V. met een totaalbedrag van € 4.034 (2019: € 3.225) bestaan met name uit de huur van het onroerend goed en bouwkundige investeringen voor het gemechaniseerde Nationale Distributiecentrum (NDC) in Nieuwegein.

Stichting Beheer Gelden Stimuleringsregeling Jumbo

De Stichting Beheer Gelden Stimuleringsregeling Jumbo heeft ten doel het faciliteren van een regeling ten behoeve van het stimuleren van een uniforme manier van samenwerken voor alle Jumbo supermarkten teneinde de formule te exploiteren, bewaken en succesvol in de markt te zetten.

Beloningen bestuurders en commissarissen

De beloningen in 2020 verstrekt aan statutaire bestuurders voor een bedrag van € 6.087 (2019: € 7.032) bestaan uit managementvergoedingen en personeelsbeloningen. De afname in 2020 betreft grotendeels het wegvallen van eenmalige uitkeringen uit 2019 in verband met bijzondere prestaties.

Aan de commissarissen zijn in 2020 beloningen verstrekt voor een bedrag van € 474 (2019: € 384). Aan de commissarissen zijn geen leningen, vooruitbetalingen of garanties verstrekt.