31. Gebeurtenissen na balansdatum

Op 23 december 2020 heeft La Place overeenstemming bereikt over een strategische samenwerking met horecaspecialist Vermaat Groep. Als onderdeel van de samenwerking neemt Vermaat Groep onder andere de exploitatie, de medewerkers en activa van 44 La Place restaurants over. Jumbo blijft eigenaar van het La Place merk en ontvangt in de toekomst een vergoeding van Vermaat Groep voor het gebruik van het merk en de formule. Jumbo en Vermaat Groep richten zich samen op de doorontwikkeling van het La Place-restaurantconcept. De overname sluit daarom aan op de strategie van Jumbo en La Place. Door middel van de samenwerking is de verwachting dat de restaurants operationeel versterkt worden. Ook kan Jumbo zich door deze samenwerking verder focussen op de uitbreidingsplannen van de gemaksformule La Place Express en de uitrol van La Place producten binnen Jumbo Supermarkten. De ondernemingsraad (OR) van La Place en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) hebben positief geadviseerd over dit voornemen. De overname wordt naar verwachting 1 april 2021 effectief.  

Op 1 februari 2021 heeft Jumbo een lening aan Jaguar Bidco B.V. verstrekt voor het bedrag van €50.000.

Ook in 2021 zijn de uitbraak van het Covid-19 virus en de daarbij behorende ingrepen van toepassing. Voor verdere informatie over de impact op Jumbo wordt verwezen naar de Algemene toelichting, paragraaf 'Continuïteit'.

Naast bovenstaande hebben na de balansdatum van 3 januari 2021 geen belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden, die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum en die verwerking en/of toelichting in de jaarrekening 2020 behoeven.