6. Saldo van de overige baten en lasten na belastingen

De post saldo van de overige baten en lasten na belastingen kan als volgt worden gespecificeerd:

 

2020

2019

Tariefswijziging vennootschapsbelasting

-25.330

-6.442

Overige resultaten na belasting

6.699

2.600

 

-18.631

-3.842