2020

Statutaire winstbestemming

In artikel 30 van de statuten is vastgelegd dat de winst wordt vastgesteld volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd en dat de winst, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, ter vrije beschikking

Lees meer ›Statutaire winstbestemming

2020

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de algemene vergadering en de Raad van Commissarissen van Jumbo Groep Holding B.V.

Lees meer ›Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

2020

Verklaring over de jaarrekening voor de periode van 30 december 2019 tot en met 3 januari 2021

Ons oordeel Naar ons oordeel:

Lees meer ›Verklaring over de jaarrekening voor de periode van 30 december 2019 tot en met 3 januari 2021

2020

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

Lees meer ›Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

2020

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole

Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de jaarrekening De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor:

Lees meer ›Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole

2020

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening voor de periode van 30 december 2019 tot en met 3 januari 2021 van Jumbo Groep Holding B.V.

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

Lees meer ›Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening voor de periode van 30 december 2019 tot en met 3 januari 2021 van Jumbo Groep Holding B.V.

2020

Over dit verslag

Deze rapportage is geschreven voor alle Jumbo medewerkers, klanten, maatschappelijke organisaties, supermarktondernemers, geldverstrekkers, leveranciers, overheden en andere geïnteresseerden.

Lees meer ›Over dit verslag

2020

Bijlage

Jumbo heeft dit jaar de indeling van haar verslaglegging aangepast op basis van GRI standards. Zie hieronder de GRI tabel.

Lees meer ›Bijlage