Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Aan: de algemene vergadering en de Raad van Commissarissen van Jumbo Groep Holding B.V.

Lees meer ›Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Verklaring over de jaarrekening voor de periode van 30 december 2019 tot en met 3 januari 2021

Ons oordeel Naar ons oordeel:

Lees meer ›Verklaring over de jaarrekening voor de periode van 30 december 2019 tot en met 3 januari 2021

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

Lees meer ›Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole

Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor de jaarrekening De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor:

Lees meer ›Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening en de accountantscontrole

Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening voor de periode van 30 december 2019 tot en met 3 januari 2021 van Jumbo Groep Holding B.V.

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een controle inhoudt.

Lees meer ›Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening voor de periode van 30 december 2019 tot en met 3 januari 2021 van Jumbo Groep Holding B.V.