2021

La Place

Voor het tweede jaar op rij heeft foodserviceformule La Place een lastig jaar achter de rug vanwege de aanhoudende coronapandemie.

Lees meer ›La Place

2021

Niet-financiële kerngegevens

Lees meer ›Niet-financiële kerngegevens

2021

Toelichting kerngegevens

De consumentenomzet betreft de omzet inclusief btw die is gerealiseerd door kassaverkopen via de eigen Jumbo winkels (inclusief online), de eigen La Place restaurants en de aangesloten franchisenemers.

Lees meer ›Toelichting kerngegevens

2021

Vergaderingen Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen kwam in het verslagjaar zesmaal in vergadering bijeen. Deze bijeenkomsten zijn op basis van een vooraf vastgesteld vergaderschema of vinden plaats als daar een bijzondere aanleiding voor is.

Lees meer ›Vergaderingen Raad van Commissarissen

2021

Bericht van de Raad van Commissarissen

Met genoegen stelt de Raad van Commissarissen vast dat Jumbo in 2021 succesvol uitvoering heeft gegeven aan de realisatie van haar strategische doelstellingen. De behaalde omzetstijging door de Jumbo formule was naar tevredenheid.

Lees meer ›Bericht van de Raad van Commissarissen

2021

Vooruitblik 2022

Het ziet ernaar uit dat boekjaar 2022 opnieuw twee gezichten heeft, net zoals in 2020 en ons jubileumjaar 2021.

Lees meer ›Vooruitblik 2022

2021

Personalia

C.J.M. van Eerd (83 jaar) President-Commissaris De heer C.J.M. van Eerd bezit de Nederlandse nationaliteit.

Lees meer ›Personalia

2021

Structuur corporate governance

Lees meer ›Structuur corporate governance

2021

Goed bestuur

Kenmerkend voor Jumbo is de nauwe betrokkenheid van de grondleggers en eigenaren van het concern, de familie Van Eerd, bij de bedrijfsvoering en het toezicht daarop.

Lees meer ›Goed bestuur

2021

Corporate governance

Als familiebedrijf heeft Jumbo transparantie hoog in het vaandel staan. Dat uit zich onder meer in de wijze waarop Jumbo wordt bestuurd. We willen en moeten rekening houden met de belangen van veel verschillende stakeholders.

Lees meer ›Corporate governance