Bericht van de Raad van Commissarissen

Met genoegen stelt de Raad van Commissarissen vast dat Jumbo in 2021 succesvol uitvoering heeft gegeven aan de realisatie van haar strategische doelstellingen. De behaalde omzetstijging door de Jumbo formule was naar tevredenheid. Foodserviceformule La Place werd daarentegen opnieuw flink geraakt door de noodgedwongen horecasluitingen. Het nieuws dat Jumbo voor de negentiende keer als beste landelijke supermarktketen is aangewezen in het GfK Kerstrapport en de toekenning van het predicaat Koninklijk hebben we met groot enthousiasme ontvangen.

We kijken terug op een bewogen jaar. Koninklijke Jumbo Food Groep als geheel is er goed in geslaagd de uitdagingen van de virusuitbraak het hoofd te bieden. Opnieuw zijn kosten noch moeite gespaard om de voedselvoorziening op peil te houden en de veiligheid van klanten en medewerkers te waarborgen.

De onderneming heeft gedurende 2021 hard gewerkt aan de totstandkoming van haar nieuwe Meerjarenplan 2022-2025. De wereld om Jumbo heen verandert snel en de klant verandert mee: die wil meer gemak en gezond eten voor een lage prijs. Op allerlei vlakken is krapte merkbaar en de samenleving eist dat iedereen een bijdrage levert aan het tegengaan van klimaatverandering. Specifiek voor de supermarktbranche spelen ook digitalisering, de strijd om het ‘maagaandeel’ en de komst van nieuwe marktpartijen een rol. Opgeteld staat Jumbo voor een veelvoud aan dilemma’s. Dat vraagt om scherp, proactief acteren. De Raad van Commissarissen juicht het toe dat in het nieuwe Meerjarenplan fundamentele keuzes zijn gemaakt.

Focus op de Jumbo formule

Jumbo is zich sterk blijven focussen op haar relatie met de klant. Alles is erop gericht om de klant op 1 te zetten. Juist in deze tijden van corona moeten klanten op Jumbo kunnen blijven bouwen. Daarom heeft Jumbo onverminderd ingezet op het trainen en bijscholen van medewerkers in de 7 Zekerheden. Ook is er goed gekeken naar en gesproken over de principes achter de 7 Zekerheden met als doel deze waar nodig aan te passen aan de huidige tijdsgeest.

Offline en online

Wederom zijn stappen gezet om Jumbo te laten uitgroeien tot leidende omnichannelspeler op de Nederlandse foodmarkt. Het is belangrijker dan ooit om dáár te zijn waar de klant is. Consumenten hebben meer behoefte aan gemak; tijd is steeds meer een schaars goed. Als gevolg hiervan zien we dat de markt voor het bezorgen van maaltijden en boodschappen hard blijft groeien. Jumbo omarmt nieuwe ontwikkelingen, zoals flitsbezorging, ook al passen deze niet in het traditionele businessmodel. De strategische samenwerking met Gorillas creëert nieuwe mogelijkheden voor Jumbo en draagt bij aan het versterken van haar positie in de binnensteden. Tegelijkertijd blijft Jumbo investeren in de vernieuwing en uitbreiding van haar winkelportfolio en online activiteiten. Dat is nodig om ook in de toekomst de onbetwiste nummer 2-positie te behouden en verder uit te bouwen. De uitbreiding met nieuwe locaties in België verloopt succesvol, ondanks enige vertraging die is opgetreden als gevolg van de coronapandemie.

Assortimentsontwikkeling

Jumbo heeft opnieuw flink geïnvesteerd in de kwaliteit van haar assortiment. Dat valt onder meer terug te zien in de ontwikkeling van het aanbod, voor een belangrijk deel aangezwengeld door innovaties van het Jumbo Foodcollege. Een groot aantal huismerkproducten is onderscheiden met (internationale) prijzen.

Bewust van maatschappelijke rol

Jumbo heeft in 2021 belangrijke vervolgstappen gezet op weg naar geïntegreerde rapportage. Daarmee geeft de onderneming een duidelijk signaal af dat zij duurzame bedrijfsvoering serieus neemt en zowel zakelijk als maatschappelijk waarde wil creëren voor de korte, middellange en lange termijn. De Raad van Commissarissen juicht deze strategie toe. In het Meerjarenplan is nadrukkelijk aandacht voor gezondheid en duurzaamheid. Jumbo speelt hiermee duidelijk in op maatschappelijke wensen en behoeften, en maakt zo de overgang van aandacht gedreven door compliance naar aandacht die is ingegeven door maatschappelijke betrokkenheid.

Blijven bouwen aan een sterke organisatie

Een verdere organisatorische optimalisatieslag heeft plaatsgevonden onder de noemer Operational Excellence. Processen en systemen zijn versterkt met als doel de basis op orde te hebben en zo de klant optimaal te kunnen bedienen. Het is voor Jumbo van het grootste belang een ondernemende en klantgerichte onderneming te blijven, waar passie voor de klant en een scherp oog voor kostenbewustzijn vooropstaan.

La Place

La Place heeft de noodgedwongen sluitingen door de virusuitbraak aangegrepen om sterker uit de coronacrisis te komen. De formule heeft het restaurantconcept zodanig ontwikkeld, dat dit beter aansluit bij de huidige tijd. Ook zijn goede stappen gezet om in strategische samenwerking met de Vermaat Groep de restaurants operationeel te versterken.