Corporate governance

Als familiebedrijf heeft Jumbo transparantie hoog in het vaandel staan. Dat uit zich onder meer in de wijze waarop Jumbo wordt bestuurd. We willen en moeten rekening houden met de belangen van veel verschillende stakeholders. Soms staan die belangen op gespannen voet met elkaar en moeten we zorgvuldig afwegingen maken. Over de wijze van bestuur en hoe we omgaan met zulke afwegingen leggen we uitvoerig verantwoording af aan verschillende doelgroepen. Dit delen we openbaar op Jumborapportage.com, Nieuws.Jumbo.com, Jumbo.com en via externe publicaties.