Goed bestuur

Kenmerkend voor Jumbo is de nauwe betrokkenheid van de grondleggers en eigenaren van het concern, de familie Van Eerd, bij de bedrijfsvoering en het toezicht daarop. Samen met de Raad van Bestuur en de Directie leiden de familieleden het bedrijf vanuit een langetermijnperspectief. Daarbij geldt de Nederlandse Corporate Governance Code als leidraad.