Kerngegevens

in € miljoen

2021

2020

2019

2018

2017

      

Consumentenomzet Jumbo Nederland

9.735

9.628

8.432

7.405

7.010

Consumentenomzet Jumbo België

119

57

-

-

-

Consumentenomzet EMTÉ

-

-

85

262

-

Consumentenomzet La Place

52

50

165

150

124

Consumentenomzet Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. (totaal)

9.906

9.736

8.682

7.817

7.134

      

Jaarrekeningomzet

7.841

7.737

6.874

6.331

5.734

      

Resultaat en Vermogen exclusief IFRS 16 impact

     

Genormaliseerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)

455

483

400

376

354

Gerapporteerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)

426

448

371

345

350

Bedrijfsresultaat (EBIT)

186

214

182

181

204

Resultaat na belastingen

139

142

133

160

156

      

Eigen vermogen

717

714

619

555

440

Netto schuld

371

276

346

309

170

Netto schuld/genormaliseerde EBITDA (leverage ratio)

0,82

0,57

0,86

0,82

0,48

      

Resultaat en Vermogen inclusief IFRS 16 impact

     

Genormaliseerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)

725

753

637

376

354

Gerapporteerd bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA)

691

736

608

345

350

Bedrijfsresultaat (EBIT)

190

237

188

181

204

Resultaat na belastingen

114

137

115

160

156

      

Eigen vermogen

674

689

601

555

440

Netto schuld

2.918

2.888

2.916

309

170

Netto schuld/genormaliseerde EBITDA (leverage ratio)

4,02

3,83

4,57

0,82

0,48

      

Medewerkers

     

Aantal medewerkers Jumbo

42.038

43.507

41.707

37.806

33.024

Aantal medewerkers EMTÉ

-

-

-

2.863

-

Aantal medewerkers La Place

177

1.370

2.804

2.992

2.688

Aantal medewerkers Koninklijke Jumbo Food Groep B.V. (totaal)

42.215

44.877

44.511

43.661

35.712

      

Vestigingen

     

Aantal Jumbo winkels

705

687

672

618

585

Aantal EMTÉ winkels

-

-

-

56

-

Aantal La Place restaurants

73

71

105

101

92