In dialoog met onze stakeholders

Uitgangspunten voor alle contacten met onze stakeholders zijn een open dialoog en wederzijds respect. We benutten verschillende gelegenheden, middelen en platforms om deze contacten goed te onderhouden. Op Jumborapportage.com is een overzicht opgenomen van de samenwerkingsverbanden en Publiek-Private Samenwerkingen (PPS) waarin we actief zijn.

Stakeholdergroep

Gespreksonderwerpen

Dialoog

Jumbo klanten

Prijs-kwaliteitverhouding, lokale betrokkenheid, gezonde levensstijl

Jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek, contacten in de winkels, continu onderzoek via o.a. klantenpanels, Jumbo Service Centrum, sociale media

Jumbo medewerkers

Arbeidsvoorwaarden en werkomgeving binnen de organisatie, diversiteit en inclusie

Periodiek medewerkertevredenheidsonderzoek, medezeggenschap (Centrale Ondernemingsraad, OR hoofdkantoor, OR filialen, OR supply chain, OR La Place), periodieke updates voor medewerkers (Jumbo Update)

Jumbo filiaalmanagers

Voedselverspilling, verpakkingen en afval, energie en emissies, lokale betrokkenheid, gezonde levensstijl, arbeidsvoorwaarden en werkomgeving binnen de organisatie, diversiteit en inclusie

Medewerkers en diverse bestuurs-, werk- en klankbordgroepen

Jumbo ondernemers

Voedselverspilling, verpakkingen en afval, energie en emissies, lokale betrokkenheid, gezonde levensstijl, arbeidsvoorwaarden en werkomgeving binnen de organisatie, diversiteit en inclusie

Ondernemersvereniging Jumbo en diverse bestuurs-, werk- en klankbordgroepen

Leveranciers

Duurzame keten, dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden in de keten, verpakkingen en afval, voedselverspilling

(Leveranciers)bezoeken, een-op-een gesprekken, jaarlijkse leveranciersdag(en)

Overheid en politiek

Voedselverspilling, verpakkingen en afval, gezonde producten, arbeidsomstandigheden in de keten, lokale betrokkenheid, duurzame keten, gezonde levensstijl, prijs-kwaliteitverhouding, arbeidsvoorwaarden en werkomgeving binnen de organisatie, dierenwelzijn, energie en emissies, diversiteit en inclusie

Gemeenten, provincie Noord-Brabant en andere provincies, ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), Belastingdienst en bedrijfsbezoeken Kamerleden aan Jumbo winkels

Opiniemakers en maatschappelijke organisaties

Voedselverspilling, verpakkingen en afval, gezonde producten, arbeidsomstandigheden in de keten, lokale betrokkenheid, duurzame keten, gezonde levensstijl, prijs-kwaliteitverhouding, arbeidsvoorwaarden en werkomgeving binnen de organisatie, dierenwelzijn, energie en emissies, diversiteit en inclusie

Overleg met belangen- en maatschappelijke organisaties zoals ASC, CBL, Comeos, CNV, Consumentenbond, De Unie, Dierenbescherming, Fairfood International, Fairtrade Max Havelaar, FNV, Foodwatch, GAIA, Greenpeace, HIVOS, JOGG, Kennisinstituut Duurzaam Verpakken, LTO, Milieudefensie, Missing Chapter Foundation, MSC, MVO Nederland, Nationaal Actieplan Groente en Fruit, Natuur en Milieu, Nederland Schoon, NL2025, Oxfam Novib, PlanetProof, Plastic Pact, Questionmark, Rainforest Alliance, RSPO, RTRS, Stichting Jarige Job, Samen Tegen Voedselverspilling, Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid, Transitiecoalitie Voeding, Unicef, Urgenda, Voedselbanken Nederland, Voedingscentrum, Wakker Dier, WeCycle, Week zonder Vlees, Wereld Natuur Fonds, World Animal Protection, ZLTO

Samenwerking met opleidingsinstituten, zoals Berkeley, Erasmus Universiteit Rotterdam, de Haagse Hogeschool, HAS Hogeschool, Wageningen University & Research

Samenwerking en kennisuitwisseling met o.a. retailexperts en financiers