Risicomanagement

Ons succes is in sterke mate gebaseerd op onze missie en visie, de kwaliteit van onze medewerkers en ondernemers en de kracht om samen kansen te signaleren en te benutten. We realiseren ons echter terdege dat we bij onze bedrijfsvoering onvermijdelijk ook te maken hebben met risico‚Äôs. Om succesvol uitvoering te geven aan onze strategie is risicomanagement daarom een geïntegreerd onderdeel van ons beleid.