Vijf strategische speerpunten

In 2021 hebben we samen met onze medewerkers, ondernemers en andere betrokkenen hard gewerkt aan de totstandkoming van ons Meerjarenplan 2022-2025. We vinden het belangrijk om hierbij continu in dialoog te zijn en te blijven met onze stakeholders. Om de strategische koers concreet te maken, leggen we de nadruk op vijf speerpunten.