4. Gezonder én duurzamer leven leuk maken

Bij Jumbo vinden we dat een leuke boodschap ook een duurzame boodschap moet zijn. We zijn ervan overtuigd dat we écht verschil kunnen maken door onze klanten gezonder en duurzamer te laten leven. Daarom maken gezondheid en duurzaamheid vast onderdeel uit van alles wat we doen. Op Jumborapportage.com brengen we uitvoerig verslag uit van ons beleid op dit gebied, alsmede van onze doelstellingen en de vooruitgang die we hiermee boeken.

Gezondheid

Lekkere, gezonde en betaalbare producten

Ook in 2021 hebben we ingezet op de verdere groei van het aanbod lekkere, gezonde én betaalbare producten van het Jumbo Huismerk. Daarbij kijken we nauwkeurig naar hoe onze levensmiddelen presteren volgens het nieuwe voedselkeuzelogo Nutri-Score. Zo nodig voeren we productverbeteringen door, zonder dat dit ten koste gaat van smaak of betaalbaarheid. Om de brede introductie van het Nutri-Score-logo op onze verpakkingen goed voor te bereiden, zijn we gestart met een test voor enkele producten van het Jumbo Huismerk. Inmiddels is het logo zichtbaar op verschillende verpakkingen ontbijtgranen en op producten in ons to-go-aanbod. Ons Jumbo Foodcollege heeft nieuwe recepturen ontwikkeld voor pizza’s, waardoor de hoeveelheid verzadigd vet aanzienlijk is teruggebracht. Onze gemaksmaaltijden bevatten na aanpassing meer groente en minder zout. We maken het voor onze klanten ook eenvoudiger om vezelrijke varianten te kiezen, bijvoorbeeld door het aanbod volkoren pizzabodems en verse volkorenpasta uit te breiden.

Bij Jumbo ondersteunen we de overgang naar een meer plantaardig voedingspatroon. We vinden immers dat gezonder en duurzamer eten begint met een goede basis, waarin minder ruimte is voor de consumptie van dierlijke voeding en meer voor plantaardige varianten. Vanuit deze gedachte hebben we het assortiment vega en vegan producten verder uitgebreid. Zo is het aanbod in onze Lekker Veggie lijn gegroeid tot zestig producten en hebben we nieuwe vegan producten geïntroduceerd, zoals geheel plantaardige kazen en chocoladerepen zonder dierlijke bestanddelen.

We vinden het belangrijk dat gezondheid een vast onderdeel is bij onze productontwikkeling en de informatievoorziening aan de klanten. Daarom stimuleren we met speciale Nutri-Score-workshops de kennisontwikkeling van onze collega’s.

Klanten helpen en inspireren bij gezonde keuzes

Op de winkelvloer, online, via de winkelapp en de Jumbo Foodcoach app en met onze recepten helpen we klanten om gezondere keuzes te maken. Zo stimuleren we meer groenteconsumptie door producten in deze categorie in elk seizoen een vast onderdeel te maken van ons kies-en-mix-aanbod. Dat geldt ook voor fruit. Daarnaast geloven we dat een gezondere levensstijl eenvoudiger is te realiseren met het zetten van kleine stapjes. De adviezen in de Jumbo Foodcoach app spelen daarop in, bijvoorbeeld door volkorenpasta aan te raden in plaats van gewone pasta, of 48+ kaas in te wisselen voor 30+ kaas.

We doen actief mee aan de jaarlijkse Week Zonder Vlees door vegetarische alternatieven te stimuleren. Daarbij kijken we niet alleen naar bijvoorbeeld vleesvervangers, maar ook naar de consumptie van plantaardige zuivelproducten. We breiden het aantal winkels met een eigen watertappunt voor klanten gestaag uit en hebben er een gezonde gewoonte van gemaakt om kinderen gratis fruit aan te bieden. Ook speciaal voor kinderen hebben we de ‘Smaakchallengers’-winkelroute ontwikkeld. Op inspirerende wijze leren kinderen zo nieuwe smaken en gezonde producten ontdekken.

Gezonde en actieve levensstijl

Op verschillende manieren stimuleren we een gezonde en actieve levensstijl, uiteenlopend van sportsponsoring tot voedingsadviezen op maat. De Jumbo Foodcoach app is in 2021 toegankelijk geworden voor fanatieke wielrenners, hardlopers, beoefenaars van fitness en verschillende teamsporters. Een verdere uitbreiding van de functionaliteiten is voorzien voor 2022, Jumbo Foodcoach moet dan beschikbaar zijn voor iedereen die wil werken aan een gezondere levensstijl.

In 2021 hebben we een partnership aangekondigd met sportkoepel NOC*NSF. De samenwerking richt zich op het gezonder maken van Nederland door middel van sport en goede voeding. De eerste initiatieven zijn inmiddels van start gegaan, zoals een nieuw leerprogramma over voeding, gezondheid en sport. We ondersteunen ook topsporters van TeamNL met de Jumbo Foodcoach app en hebben ons als partner verbonden aan de NOC*NSF Nationale Sportweek. In 2022 voegen we nieuwe initiatieven toe aan dit samenwerkingsverband.

Producten met zorg voor mens, dier en milieu

Bij Jumbo leggen we steeds vaker en steeds meer producten in het schap die zijn gemaakt met zorg voor mens, dier en milieu.

Dierenwelzijn

We vinden het belangrijk dat de dieren waarvan onze vleesproducten, eieren en zuivelproducten afkomstig zijn een goed leven hebben of hebben gehad. We stimuleren het gebruik van keurmerken met specifieke criteria ten aanzien van dierenwelzijn. 

Het assortiment dierlijke producten met een Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming is verder uitgebreid onder meer in de categorie zuivel.

In 2023 stappen we volledig over op scharrelkip met het Beter Leven keurmerk. We hebben een sterke basis gelegd voor een relatief gemakkelijke overgang naar de eisen van dit bekende keurmerk dankzij onze ervaringen met de Jumbo Nieuwe Standaard Kip (NSK). Al sinds 2014 geldt NSK als diervriendelijk alternatief voor de zogeheten plofkip. Samen met de pluimveehouders die NSK met succes op de kaart hebben gezet, wil Jumbo nu deze volgende stap zetten.

Als eerste Nederlandse supermarktketen voeren we een assortiment rundvleesproducten afkomstig van zogeheten weiderunderen. Koeien met volledige weidegang grazen ten minste 120 dagen per jaar en zes uur per dag vrijuit op Nederlandse weides. Weiderunderen zijn behalve voor melkproductie, ook geschikt voor vleesproductie en hebben daardoor een dubbel doel. Bovendien ontvangen de Nederlandse boeren een meerprijs voor het weiderundvlees. Jumbo verwerkt het smaakvolle weidevlees van dubbeldoelkoeien onder meer in mager rundergehakt, rundertartaar, burgers en stoofvlees. Begin 2022 breiden we het assortiment uit met luxere rundvleesproducten van Nederlandse dubbeldoelkoeien.

Duurzame keten

Samen met onze ketenpartners werken we aan een productaanbod met een zo laag mogelijke impact op het milieu. Onze samenwerking met belangenorganisaties en keurmerkinstanties draagt bij aan een verantwoorder aanbod in onze winkels.

Zo zijn alle Nederlandse groenten en fruit gecertificeerd met het keurmerk On the way to PlanetProof. Sinds dit jaar is Jumbo ook zelf gecertificeerd, waardoor we On the way to PlanetProof op de winkelvloer beter zichtbaar kunnen maken voor onverpakte groente en fruit. We tonen zo aan dat voor ons basisaanbod aardappelen, groente en fruit (AGF) rekening is gehouden met een gebalanceerd evenwicht tussen dier, natuur en milieu.

We werken samen binnen diverse convenanten, zoals het nieuwe Sustainability Initiative Fruit and Vegetables (SIFAV) convenant voor groente en fruit. SIFAV’s missie is het behalen van 100% duurzame handel van groenten en fruit vanuit Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Ook hebben we ons met Floriculture Sustainability Initiative (FSI) in 2021 gecommitteerd aan de verdere verduurzaming van bloemen en planten.

We maken ons bij Jumbo sterk voor het behoud van biodiversiteit en ecosystemen. We willen bijdragen aan het tegengaan van ontbossing en overbevissing in gebieden waar veel van onze grondstoffen vandaan komen, met name op plaatsen met een belangrijke natuurrijkdom. We streven ernaar uitsluitend grondstoffen te verwerken die op duurzame wijze zijn geproduceerd. Om de daad bij het woord te voegen, stellen we steeds hardere eisen aan leveranciers van het Jumbo Huismerk.

Arbeidsomstandigheden in de keten

Bij Jumbo vinden we dat elke medewerker in de toeleveringsketens een prettige en gezonde werk- en leefomgeving verdient. Daarom spannen wij ons in voor goede arbeids- en leefomstandigheden in onze internationale voedselketens. We realiseren ons dat het hier gaat om complexe vraagstukken. Elke dag leren we bij en werken we aan verbetering.

In 2021 hebben we verschillende ketens – koffie, citrus, kokos, mango – doorgelicht om beter zicht te krijgen op de problematiek en risico’s die spelen en om te bepalen welke impact we hier als Jumbo op hebben. Samen met andere marktpartijen hebben we een zogeheten impact assessment uitgevoerd voor tomaten in blik. Ook hebben we het Dutch Initiative on Sustainable Cocoa (DISCO) ondertekend, een initiatief dat zich inzet om de situatie rond de productie van cacao voor boeren en hun omgeving structureel te verbeteren. Meer informatie over deze en andere acties is te vinden in ons due diligence rapport op Jumborapportage.com. Op deze pagina staat ook een wereldkaart met de herkomst van risicoproducten en -ingrediënten.

In 2021 hebben alle inkopers en assortimentsmanagers een training gevolgd over verantwoorde inkoop en risico’s voor mens, dier en milieu in de verschillende productieketens. Deze verplichte training wordt jaarlijks opgevolgd. Op dit moment voldoet 96% van de leveranciers aan de Jumbo Gedragscode Verantwoord Inkopen.

We werken aan de uitbreiding en verdieping van ons mensenrechtenbeleid op het vlak van vrouwenrechten. We brengen de onderliggende oorzaken van genderongelijkheid verder in kaart met als doel tot een aanpak te komen voor een inclusieve economie en duurzame toekomst voor vrouwen in de voedselvoorzieningsketens.

Verpakkingen en afval

We spannen ons in om de impact van productverpakkingen op het milieu verder omlaag te brengen en het afval zoveel mogelijk als grondstof te hergebruiken.

De supermarktbranche heeft in 2021 statiegeld ingevoerd op kleine PET-flesjes. Bij Jumbo hebben we hiervoor aanpassingen doorgevoerd in al onze winkels en distributiecentra. Ook zijn we begonnen met de voorbereidingen voor het heffen van statiegeld op blik. Verder hebben we de Single Use Plastic (SUP) richtlijn geïmplementeerd en bereiden we ons voor op de ontwikkelingen die hiermee verband houden, zoals een toekomstig verbod op drinkbekers en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik.

Op het verpakkingsmateriaal voor Jumbo huismerkproducten hebben we verschillende besparingen gerealiseerd. Zo is ons gehakt nu verpakt in een zogenoemde flowpack, waarvoor 70% minder plastic nodig is. Ook gebruiken we minder plastic bij het verpakken van boeketten en chips, en zorgt een aangepast ontwerp van onze wijnflessen voor minder glasgebruik. Via het samenwerkingsverband met Plastic Pact werken we aan nieuwe verpakkingsoplossingen.

Verminderen milieu-impact

Bij Jumbo werken we aan een klimaatbewuste en toekomstbestendige organisatie.

Voedselverspilling

We richten onze ketens zodanig in dat voeding zoveel mogelijk dáár terechtkomt waarvoor het is bedoeld. Op deze wijze hoeven we minder voedsel weg te gooien. Zo hebben we afgelopen tijd de keten tussen Voedselbanken Nederland en de distributiecentra van Jumbo geoptimaliseerd. Bij het inzamelen van producten zijn bijvoorbeeld de opslag en transport nu beter georganiseerd.

Afgelopen jaar hebben we in onze winkels 9 miljoen producten verkocht uit het speciale Samen Minder Verspillen-schap. Tijdens de Week tegen Verspilling hebben we klanten met recepten en praktische tips geholpen bij het gebruiken van onbenutte voedingsproducten.

Energie en emissies

Bij Jumbo streven we ernaar om de gehele keten op een klimaatbewuste en toekomstbestendige wijze in te richten. In onze winkels en distributiecentra en tijdens het transport willen we het energieverbruik en de emissies zoveel mogelijk beperken.

Ook werken we aan het verduurzamen van onze huisvesting. Dat is goed merkbaar aan ons derde E-Fulfilment Center (EFC), dat begin 2021 in Bleiswijk in gebruik is genomen. Dit bedrijfspand is onderscheiden met het hoogste BREEAM-certificaat voor duurzaam bouwen. Het Centraal Distributiecentrum (CDC) in Nieuwegein is als meest duurzaam ontworpen pand ter wereld onderscheiden met een BREEAM-award. Deze prestatie is gehonoreerd met de hoogste BREEAM-score ooit en een speciale BREEAM design award. De nieuwe Jumbo winkel in het Overijsselse Goor geldt als het meest duurzaam ontworpen supermarktpand van de Benelux.
 
In onze winkels werken we elke dag aan een efficiënter energieverbruik. Hiervoor hebben we een nieuw systeem voor energiemanagement geïntroduceerd waarmee we het verbruik frequenter kunnen monitoren en indien nodig bijsturen. Inmiddels zijn al 171 Jumbo winkels afgestapt van het gas. Bovendien slagen we erin ons transport steeds efficiënter en minder milieubelastend te organiseren. We nemen ook deel aan verschillende coalities om overstap op waterstof te onderzoeken.